Girard Lezing: Geweld is geen optie!

14-11-2014

15:00

Vrije Universiteit, Auditorium, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Geweld is geen optie! De kunst van het vreedzaam vechten.

Hans Achterhuis

Vrije Universiteit Amsterdam

Profileringsthema: Connected World

Lezing

De universiteit is één van de oudste organisaties waarbinnen meningsverschillen vreedzaam opgelost worden. Andere vormen van vreedzaam vechten zonder dreiging van fysiek geweld zijn de rechtspraak en de parlementaire democratie. Deze zijn de pijlers van het vertrouwen in onze samenleving.

De filosoof René Girard verklaart het ontstaan van geweld niet uit de strijd om schaarse middelen maar uit kopieergedrag. We kopiëren voortdurend wensen en verlangens van anderen terwijl we denken dat deze geheel van onszelf zijn. Als het niet lukt deze wensen te realiseren wijzen we een zondebok aan om de strijd mee aan te binden. Girard kreeg in 1985 een eredoctoraat aan de VU.

Hans Achterhuis gaat tijdens de Girard Lezing dieper in op het terugdringen van geweld in onze samenleving vol conflicten en kijkt daarbij ook naar onze reactie op de terreur van IS.

Hans Achterhuis_portretfotoSpreker
Hans Achterhuis was Denker de Vaderlands en hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Met zijn magnum opus Met alle geweld (2008) won Achterhuis de Socrates Wisselbeker 2009. Recent verscheen De kunst van het vreedzaam vechten dat hij schreef met Nico Koning. Hij is gefascineerd door het werk van Girard.

Coreferenten
- Govert Buijs is bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doceert onder andere over het besturen van maatschappelijke organisaties en de filosofie van de economie. Hij is bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en columnist bij het Nederlands Dagblad.
- Dieuwertje Kuijpers is PhD kandidaat voor het High Risk Politics project waar zij zich concentreert op de vraag waarom sommige regeringen electoraal gezien risicovolle besluiten nemen door militair te interveniëren en anderen niet. Daarnaast is zij mede-oprichter van en schrijft regelmatig bijdragen voor een blog over Internationale Betrekkingen en Defensie, getiteld stukjeduiding.com. Wekelijks zijn haar columns te lezen op ThePostOnline en binnenkort ook op Jalta.nl.
- Mark van Vugt is evolutionair psycholoog en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor de Volkskrant, blogt hij geregeld over de 'vreemde, buitenissige en saillante aspecten van menselijk gedrag'. Hij is op Twitter te volgen via @ProfMarkvugt.

Dagvoorzitter
Joachim Duyndam is Socrates hoogleraar Wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot humanisme, mensbeeld, en geestelijke weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek.

Programma
15.00 Welkom door dagvoorzitter
15.10 Girard Lezing door Hans Achterhuis
15.40 Coreferaat door Govert Buijs
15.50 Coreferaat door Diewertje Kuipers
16.00 Coreferaat door Mark van Vugt
16.10 Zaaldiscussie
16.30 Borrel

Kosten en aanmelden
Toegang € 9,00.
Studenten en leden VU-Vereniging: gratis.
Aanmelden verplicht.

Meld je direct aan!

Achtergrond
De Girard Studiekring werd gevormd aan het begin van de jaren tachtig door een groep belangstellenden aan de Vrije Universiteit. De kring bestaat uit academici uit een grote variëteit aan disciplines, maar telt ook leden die vanuit een professionele of existentiële invalshoek geïnteresseerd waren in de mimetische theorie. De Studiekring wil bijdragen aan de verspreiding van de mimetische theorie in het Nederlandse taalgebied door middel van publicaties, vertalingen, conferenties en cursussen. Voor meer informatie, zie www.girard.nl.

Colleges
Hans Achterhuis geeft komend voorjaar samen met Nico Koning vijf colleges voor HOVO Amsterdam – VU vanaf vijftig.
Lees de cursusbeschrijving van De kunst van het vreedzaam vechten >>