Twijfel en Keuze... in bijbelse personages/theologie met Matthias Smalbrugge

15-11-2015

11:00 uur.

Oude Kerkje, Kortenhoefse Dijk 168, Kortenhoef

Twijfel en Keuze... in bijbelse personages/theologie met Matthias Smalbrugge

Matthias Smalbrugge, VU hoogleraar faculteit Geesteswetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Profileringsthema: Connected World

Lezing

VUvereniging organiseert samen met de Oecumenische Streek Gemeente Kortenhoef een lezingenreeks met het thema:  twijfel en keuze.  Samen met sprekers wordt in een aantal bijeenkomsten een zoektocht gedaan naar het omgaan met twijfels en het maken van keuzes op diverse terreinen als de psychologie, economie, literatuur, wetenschap, filosofie, medische wetenschap en Bijbelse personages en theologie.
    

MSmalbruggeIn deze aflevering staan Bijbelse personages/theologie centraal en is Matthias Smalbrugge te gast, hoogleraar faculteit Geesteswetenschappen aan de VU.

Hij bespreekt een citaat van Abélard, de middeleeuwse theoloog/wijsgeer: 'door twijfel komen we tot onderzoek, door onderzoek tot waarheid' en gaat het hebben over de existentiële twijfel, zoals die bij Augustinus voorkomt en de theologische twijfel die daar weer uit voort komt.

Over het thema Twijfel en Keuze
Twijfel wordt in de Van Dale omschreven als een toestand van onzekerheid, gebrek aan vastheid t.a.v. hetgeen te doen of te geloven is. Keuze als de daad van kiezen, dat op zijn beurt omschreven kan worden als bij een gegeven aantal mogelijkheden zich tot één daarvan bepalen en beperken. Twijfel zien we in de geschiedenis bij allerlei personen: te denken is in de context van de Bijbel aan de twijfelende Thomas. En bij de filosofen aan Descartes - ook wel de vader van de moderne filosofie genoemd -  die op zoek naar de waarheid besluit om aan alles te twijfelen. Twijfel kennen we allemaal, de een wellicht wat meer dan de ander. Twijfel komt ook meer naar voren naar mate er meer te kiezen valt. Speelt dat niet in onze maatschappij, waar tezelfdertijd van ons vaak wordt verlangd dat we een duidelijke en gemotiveerde keuze maken.
      

Toegang:  

€ 8,- aan de zaal te voldoen (VUverenigingsleden vrij)

In samenwerking met
OSG Kortenhoef.

Andere afleveringen van de debatreeks Twijfel en Keuze:
20 september 2015: Twijfel en Keuze in de filosofie met Angela Roothaan: Lees hier het verslag van deze lezing. 
21 februari 2016:     Twijfel en Keuze in de medische praktijk met Bert Keizer.
8 mei 2016:             Twijfel en Keuze in de literatuur en schrijverschap met Jannah Loontjens