Twijfel en Keuze... in de medische praktijk met Bert Keizer

21-02-2016

11:00

Oude Kerkje, Kortenhoefse Dijk 168, Kortenhoef

Twijfel en Keuze... in de medische praktijk met Bert Keizer

€ 8,- aan de zaal te voldoen (VUverenigingsleden vrij)

Vrije Universiteit Amsterdam

Profileringsthema: Human Health & Life Sciences

Lezing

Bert Keizer schreef in een column over artsen en twijfel “De studie geneeskunde is, al anderhalve eeuw, een problematische onderneming. Het doel is tweevoudig: het resultaat moet enerzijds een arts zijn die weet hoe te handelen. Maar we hebben het over een academische studie, dus moet de uitkomst ook zijn dat we geesten kweken die op een bovengemiddeld niveau weten te twijfelen” (Medisch Contact 2014). 

Over Bert Keizer
 BertKeizer2Bert Keizer verwierf landelijke bekendheid met de bestseller Het refrein is Hein - Leven en sterven in een verpleeghuis. Hij schreef daarnaast boeken als Waar blijft de ziel en Onverklaarbaar Bewoond. Keizer is ook columnist van Trouw en van Medisch Contact.

Twijfel en Keuze
Twijfel wordt in de Van Dale omschreven als een toestand van onzekerheid, gebrek aan vastheid t.a.v. hetgeen te doen of te geloven is. Keuze als de daad van kiezen, dat op zijn beurt omschreven kan worden als bij een gegeven aantal mogelijkheden zich tot één daarvan bepalen en beperken. Twijfel zien we in de geschiedenis bij allerlei personen: te denken is in de context van de Bijbel aan de twijfelende Thomas. En bij de filosofen aan Descartes - ook wel de vader van de moderne filosofie genoemd - die op zoek naar de waarheid besluit om aan alles te twijfelen. Twijfel kennen we allemaal, de een wellicht wat meer dan de ander. Twijfel komt ook meer naar voren naar mate er meer te kiezen valt. Speelt dat niet in onze maatschappij, waar tezelfdertijd van ons vaak wordt verlangd dat we een duidelijke en gemotiveerde keuze maken?

Toegang: € 8,- aan de zaal te voldoen (VUverenigingsleden vrij)

In samenwerking met OSG Kortenhoef 
     
Andere afleveringen van de debatreeks Twijfel en Keuze:
20 september 2015:     Twijfel en Keuze in de filosofie met Angela Roothaan: Lees hier het verslag van deze lezing. 
15 november 2015:      Twijfel en Keuze in de theologie met Matthias Smalbrugge. 
8 mei 2016:                 Twijfel en Keuze in de literatuur en schrijverschap met Jannah Loontjens