Nieuwe oorlogen, ‘terrorisme’ en vredesopbouw in de 21ste eeuw

17-05-2018

16:00-17:30 uur

Vrije Universiteit, Wis- en Natuurkundegebouw, zaal C629, De Boelelaan 1085, Amsterdam

Nieuwe oorlogen, ‘terrorisme’ en vredesopbouw in de 21ste eeuw: De theorie van de Rechtvaardige Oorlog herzien of verwerpen?

Fernando Enns

VUvereniging

Overig

Lezing

 
Deze lezing is onderdeel van de vierdelige serie waarin VU-wetenschappers hun kennis en inzichten delen op verschillende dimensies van vrede en oorlog. Samen verkennen we de politieke besluiten om militaire missies in te zetten zoals in Afghanistan, Bosnië, Irak, Libië en Mali, en leren we praktische vaardigheden voor conflictbemiddeling. We onderzoeken de psychologische impact van oorlogsgeweld en ontrafelen de morele gronden voor oorlogsvoering.

Fernando Enns   
Lezing door: Fernando Enns , VU-hoogleraar Theologie en Ethiek en directeur van het Amsterdam Centre for Religion and Peace & Justice Studies. 

De aanhoudende oorlog in Syrië is één van de vele voorbeelden van de ethische dilemma’s waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd in tijden van conflict en oorlog. Van oudsher werd de “Just War” doctrine toegepast, een leer die over een periode van meer dan 1700 jaar werd ontwikkeld binnen een Christelijk-vormgegeven filosofie en ethiek. In de loop van de wereldpolitieke ontwikkelingen in de 20ste eeuw, werd deze doctrine steeds meer in twijfel getrokken, met name tijdens de zogenaamde “Koude Oorlog”. Na 1990 zien we verschillende ontwikkelingen; aan de ene kant startte de internationale gemeenschap een nieuw debat over zogenaamde “humanitaire interventies” – en paste deze ook toe. Dit heeft zich verder ontwikkeld tot het principe van de “Responsibility to Protect”.
Aan de andere kant werd de Just War doctrine een nieuw leven ingeroepen. Er zijn altijd stemmen geweest tegen allerlei vormen van militair geweld – zo adopteerde de World Council of Churches bijvoorbeeld een countermodel van “Just Peace”. In feite voldoet de internationale gemeenschap niet aan de eigen normen – het beschermen van elementaire mensenrechten – met name tijdens gewelddadige conflicten.  Zijn er geen oplossingen?
In de derde uit de reeks IOVIS Oorlog en Vrede Lezingen, geeft Professor Fernando Enns een overzicht van de verschillende opvattingen van “Just War” tegenover “Just Peace”. De dilemma’s rondom het principe van de “Responsibility to Protect” worden besproken, en een nieuw model van “Just Policing” voor internationale conflicten zal worden geïntroduceerd.

De voertaal is Engels.

TOEGANG EN AANMELDEN
(vanaf 15:30 inloop met koffie en thee)
Locatie: zie bovenaan deze pagina   
Toegang: gratis
Aanmelden niet nodig

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je alle lezingen hebt bijgewoond (registratie op evenement noodzakelijk).

VOLGENDE LEZING
7 juni 
Psychosociale consequenties van oorlogsgerelateerd trauma   
Marit Sijbrandij , universitair hoofddocent Klinische Psychologie (VU) en coördinator van het Horizon 2020 STRENGTHS project voor het opschalen van psychologische interventies met Syrische vluchtelingen. 

                                             
Onderdeel nieuwe minor ‘Peace & Conflict Studies’
De vier lezingen zijn een aanloop naar het nieuwe interdisciplinaire VU-minorprogramma Peace and Conflict Studies , dat in september 2018 start. De minor bestaat uit vijf cursussen die zowel gezamenlijk als apart kunnen worden gevolgd, en biedt studenten en professionals inzicht in de concepten, oorzaken en consequenties van oorlog en vrede. Het programma maakt daarbij gebruik van een brede set disciplines waaronder politicologie, internationaal recht, criminologie, theologie, filosofie, psychologie, antropologie, sociologie en geschiedenis.