Psychosociale consequenties van oorlogsgerelateerd trauma

07-06-2018

16:00-17:30 uur

Vrije Universiteit, Wis- en Natuurkundegebouw, zaal C629, De Boelelaan 1085, Amsterdam

Psychosociale consequenties van oorlogsgerelateerd trauma

Marit Sijbrandij

VUvereniging

Overig

LezingTegenslagen van enorme omvang, zoals het conflict in Syrië, hebben langdurige negatieve gevolgen voor de psychologische gezondheid van individuen en groepen. Studies naar bevolkingen die zijn getroffen door humanitaire crises laten zien dat psychische aandoeningen, zoals post-traumatische stress stoornis (PTSS) en depressie, twee keer vaker voorkomen dan bij groepen die zich niet staande hoeven te houden in de context van een humanitaire crisis. Recent onderzoek laat ook zien dat de effecten van trauma worden overgedragen naar nieuwe generaties, waardoor het moeilijk wordt de spiraal van geweld te doorbreken. In de vierde uit de reeks IOVIS Oorlog en Vrede Lezingen, geeft Dr. Marit Sijbrandij een overzicht van de factoren die bijdragen aan geestelijke gezondheidsproblemen als gevolg van tegenslagen. Ze besteedt daarbij ook aandacht aan de effectiviteit van interventies om groepen die zijn blootgesteld aan oorlog, veerkrachtiger te maken. Specifiek zal de focus liggen op de implementatie van interventies voor Syrische vluchtelingen.Marit Sijbrandij

Lezing door: Marit Sijbrandij, universitair hoofddocent Klinische Psychologie (VU) en coördinator van het Horizon 2020 STRENGTHS project voor het opschalen van psychologische interventies met Syrische vluchtelingen. 

De voertaal is Engels.

TOEGANG EN AANMELDEN
(vanaf 15:30 inloop met koffie en thee)   
Locatie: zie bovenaan deze pagina 
Toegang: gratis
Aanmelden niet nodig

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je alle lezingen hebt bijgewoond (registratie op evenement noodzakelijk).
 
Deze lezing is onderdeel van de vierdelige serie waarin VU-wetenschappers hun kennis en inzichten delen op verschillende dimensies van vrede en oorlog. Samen verkennen we de politieke besluiten om militaire missies in te zetten zoals in Afghanistan, Bosnië, Irak, Libië en Mali, en leren we praktische vaardigheden voor conflictbemiddeling. We onderzoeken de psychologische impact van oorlogsgeweld en ontrafelen de morele gronden voor oorlogsvoering.                       

Onderdeel nieuwe minor ‘Peace & Conflict Studies’
De vier lezingen zijn een aanloop naar het nieuwe interdisciplinaire VU-minorprogramma Peace and Conflict Studies, dat in september 2018 start. De minor bestaat uit vijf cursussen die zowel gezamenlijk als apart kunnen worden gevolgd, en biedt studenten en professionals inzicht in de concepten, oorzaken en consequenties van oorlog en vrede. Het programma maakt daarbij gebruik van een brede set disciplines waaronder politicologie, internationaal recht, criminologie, theologie, filosofie, psychologie, antropologie, sociologie en geschiedenis.