Zo lang mogelijk thuis blijven wonen?

18-04-2018

19:30-21:30

Sûnenz Centrum, Burgemeester Wuiteweg 140b, 9203KP Drachten

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen?

Evelyn Finnema

VUvereniging

Medisch

Lezing

Lezing en aansluitend met elkaar in gesprek over innovatieve zorg voor kwetsbare ouderen. Voor zorgverleners, mantelzorgers, ouderen, studenten zorg en welzijn en alle overige geïnteresseerden. 

huidige ontwikkelingen en uitdagingen
Het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken neemt steeds meer toe. Om thuis te kunnen blijven wonen wordt bij problemen in het dagelijks leven eerst een beroep gedaan op de naasten en bij toenemende ondersteuningsvragen ook op de thuiszorg en/of andere professionals. Maar hoe geef je invulling aan zolang mogelijk thuis blijven wonen? Wat vraagt dit van de oudere, de mantelzorger, de maatschappij en de professional? 
Evelyn Finnema, lector aan het Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd van NHL Stenden Hogeschool, geeft een lezing over de ontwikkelingen in de ondersteuning van en zorg voor kwetsbare ouderen. 
  
Eigen regie en persoonsgericht 
Finnema gaat in op de consequenties van het huidige beleid “zo lang mogelijk thuis met zo weinig mogelijk hulp” vanuit het perspectief van het landelijke beleid (elderly friendly communities), de ouderen zelf (eigen regie) en de professionals die deze ouderen ondersteunen (persoonsgericht). Dilemma’s, achtergronden, beeldvorming, ontwikkelingen, innovaties en vraagstukken komen daarbij onder de aandacht.
  
Over de spreker 
Evelyn Finnema is gepromoveerd bij het VUmc op belevingsgerichte zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie en hun verzorgende. Zij geeft leiding aan het Talmalectoraat van NHL Hogeschool Leeuwarden dat zich richt zich op ondersteuning van kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners op het gebied van wonen, zorg en welzijn door het doen van innovatieve projecten en praktijkgericht onderzoek.


Toegang en aanmelden
(inloop vanaf 19.00 uur) 

Toegang: €2 aan zaal te voldoen. Leden VUvereniging gratis.
Aanmelden gewenst via e-mail: riettenhoeve@upcmail.nl


In samenwerking met ZuidOostZorg