Waarheid en wijsheid over duurzaamheid

21-01-2018

11:00 - 12:15

Oude Kerkje, Kortenhoefse Dijk 168, Kortenhoef

Waarheid en wijsheid over duurzaamheid

Harmen Verbruggen

VUvereniging

Overig

Lezing

Lezing door Harmen Verbruggen, VU-hoogleraar Internationale Milieueconomie.

In deze serie lezingen gaan we in op waarheden en wijsheden vanuit diverse vakgebieden als de  theologie, de journalistiek, de literatuur, duurzaamheid/milieu en de filosofie. Centraal thema: Traditie en innovatie: wie heeft de waarheid in pacht?
Harmen Verbruggen gaat in op de vraag of de weg naar duurzaamheid er een is van innovatie (technologische vernieuwing), en in hoeverre aansluiting nodig is, of mogelijk is, bij de traditionele productie- en consumptiepatronen.

Over Harmen Verbruggen
Harmen Verbruggen is hoogleraar Internationale Milieueconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), afdeling Ruimtelijke Economie. Hij is voormalige decaan van de VU- School of Business and Economics en voormalig directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM). Hij is gespecialiseerd in de wisselwerking tussen ontwikkelingseconomie, internationale economische betrekkingen en milieueconomie. Zijn onderzoek richt zich op het onderling verband tussen het milieu en de internationale handel, de internationale coördinatie van het milieubeleid, milieubeleidsinstrumenten en schone technologie.

Lezingenserie
De inspiratie voor het thema van deze lezingenserie komt o.a. van de bundel ‘Tussen waarheid en wijsheid’ van Manuela Kalsky en André van der Braak waarin de gespannen verhouding tussen de waarheidsclaims van verschillende religies in een multiculturele en multireligieuze wereld worden geduid. Manuela Kalsky heeft op 17 september 2017 de openingslezing van deze serie  gehouden. Lees hier de terugblik.

Toegang en aanmelden

Toegang: VUverenigingsleden vrij (normaal: € 10,- aan de zaal te voldoen).
Aanmelden niet nodig.

Meer lezingen
De laatste aflevering in de lezingenserie Waarheid en wijsheid is op 18 maart met Alain Verheij, Theoloog des Twitterlands, over waarheid en wijsheid in de theologie.


Deze lezingenserie wordt georganiseerd in samenhang met de Nesciolezingen van OSG Kortenhoef.