Lunchdebat leden VUvereniging

10-03-2018

12:00-13:30

VUmc, zaal De Waver, De Boelelaan 1117, Amsterdam

Lunchdebat leden VUvereniging: fusie VUmc en AMC

VUvereniging

Overig

Debat

Kom naar het lunchdebat voor leden VUvereniging op 10 maart
VUmcVUvereniging nodigt je van harte uit om op zaterdag 10 maart, na de Ledenraadsvergadering, een lunchdebat bij te wonen waar de ophanden zijnde bestuurlijke fusie tussen VUmc en AMC centraal staat. Een goede gelegenheid voor inhoudelijke verdieping, ontmoeting tussen leden onderling en met leden van de Ledenraad.

Verkenning invloed fusie VUmc en AMC op de werkvloer
Onder het dak van een bestuurlijke fusie groeien VUmc en AMC ineen tot een academisch medisch centrum van wereldformaat. En intussen laait in de samenleving het debat op over de menselijke maat in de zorg, getuige onder meer een recent rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. In dit lunchdebat gaan we kijken hoe deze grote ontwikkelingen worden gevoeld op de werkvloer van het VUmc.
Met o.a.:
Gerda Berkhout / Hans van Goudoever / Jaap Bonjer
Gerda Berkhout
, bestuurder verpleegkunde en zorgmanager VUmc.
  
Hans van Goudoever
, hoofd kindergeneeskunde VUmc en hoofd Emma kinderziekenhuis AMC.
 
Jaap Bonjer
, hoofd heelkunde VUmcAanmelden

Aanmelden verplicht, vóór 1 maart, via e-mail vereniging@vu.nl.
Vermeld daarbij je naam en telefoonnummer.

Deze bijeenkomst is exclusief toegankelijk voor leden.

foto's:
Gerda Berkhout: ©DigiDaan
andere foto's ©VUmc