Veerkracht op leeftijd

19-03-2018

20:00 uur

Lokaal Opleidingen Centrum ( LOC) Hardenberg, Parkweg 1a2, 7772 XP Hardenberg

Veerkracht op leeftijd

Martijn Huisman

VUvereniging

Overig

Lezing

Debat over de dagelijkse praktijk en realiteit van oud worden in Nederland. 
 
Martijn HuismanMartijn Huisman, wetenschappelijk directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en hoogleraar epidemiologie van de veroudering (VUmc/VU) is hoofdgast bij dit debat over veerkracht. Hij licht toe hoe ’ouder worden in Nederland’ is veranderd sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw (Meer levensjaren. Meer jaren van leven?) en hij vertelt over veerkracht bij Nederlandse ouderen.
Huisman bestudeert de determinanten van leeftijdgerelateerde ziekten, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven binnen de bevolking. Dit is bij uitstek een multidisciplinaire onderneming. “Sociale wetenschappen en medische wetenschappen hebben beide veel te zeggen over het ontstaan en beloop van ziekten en beperkingen bij ouderen”, volgens Huisman. “Sociale netwerken en sociale steun zijn bijvoorbeeld cruciaal voor het dagelijks functioneren van ouderen en hebben ook invloed op hun gezondheid en cognitieve vermogens.”

Over Martijn Huisman
Martijn Huisman is wetenschappelijk directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) een instituut dat veroudering in Nederland onderzoekt. Daarnaast is Huisman en hoogleraar Epidemiologie van de veroudering (afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, VUmc) en de afdeling Sociologie (VU Amsterdam). Hij richt zich de komende jaren specifiek op het onderzoeken van veerkracht bij ouderen.