Ethics in Action

06-09-2018 | 08-09-2018

Vrije Universiteit Amsterdam, Auditorium, De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam

Ethics in Action

VUvereniging

Medisch

Congres / symposium / seminarDoor o.a. de financiële steun van VUvereniging kan de afdeling Medische Geesteswetenschappen VU Medisch Centrum Amsterdam (VUmc) de 35e conferentie van de Europese vereniging van centra voor medische ethiek (EACME) in Amsterdam organiseren.

Dialoog over ethiek
Ethiek doen bestaat uit reflecteren, redeneren en bijdragen aan een goed leven: in de praktijk, met oefenen en oefenen. Ethiek gaat over het denken aan wat het betekent om een betere praktijk te realiseren en welke morele competenties daarvoor nodig zijn. Meer en meer vereist het accepteren van ethiek verschillende perspectieven op wat moreel juist en gerechtvaardigd is.
Het ontmoeten van andere perspectieven vereist een participatieve, systematische en kritische dialoog met verschillende belanghebbenden. Stakeholders zijn niet alleen onderzoeksobjecten maar zijn partners in onderzoek en dragen bij aan een goed leven. 

Deze conferentie is bij uitstek geschikt om met elkaar de dialoog aan te gaan.
De thema’s van het programma staat op de website van het congres Ethics in Action.

Naast de conferentie worden ook de Europese Clinical Ethics Network (ECEN) en het Cambridge Consortium on Bioethics Education (een satelliet pre-conferentie) georganiseerd. 

Aanmelden
Via de website van Ethics in Action.

Korting
VUverenigingsleden kunnen zich met korting aanmelden.

Voor vragen en contact: events@vumc.nl.