Dies Natalis 19 oktober 2018

19-10-2018

15:00-17:00

Vrije Universiteit Amsterdam, Aula, De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam

Dies Natalis

Piek Vossen

Vrije Universiteit Amsterdam

Profileringsthema: Connected World

Overig“A GIANT LEAP IN COMMUNICATION”

Tijdens de viering staat het VU-profileringsthema Connected World centraal.

Door cultuur, taal en communicatie kunnen we samenwerken en onze individuele kwaliteiten overstijgen. Betrouwbare informatie is hierbij essentieel. We communiceren zo veel, dat deze informatie moeilijk vindbaar is. De gevolgen overzien we nog maar nauwelijks. Universiteiten en wetenschappers zullen zich moeten herbezinnen op hun rol als leveranciers en bewakers van betrouwbare informatie. 

In de dieslezing vertelt Piek Vossen, hoogleraar Computationele Lexicologie, hoe hij met zijn onderzoeksgroep zoekt naar een oplossing: een internet dat laat zien hoe mensen met elkaar communiceren en waar ze hun waarheid vandaan halen. Dit biedt perspectief op de herkomst en verspreiding van meningen in een samenleving vol informatiebubbels. 

Ook astronaute Samantha Cristoforetti versterkt de rol van wetenschappelijke informatie door met social media een groot publiek te betrekken bij haar onderzoek in de ruimte. Haar werk is een prachtige combinatie van wetenschappelijke, technologische en educatieve resultaten. Ze ontvangt hiervoor een eredoctoraat van de Faculteit der Bètawetenschappen en wordt daarna geïnterviewd door Govert Schilling, wetenschapsjournalist op het gebied van de sterrenkunde. 

Dansperformance door Ahmad Joudeh. Te midden van de puinhopen en het oorlogsgeweld gaf deze Syrische danser nog maar kort geleden dansles aan kinderen in Damascus. In de zomer van 2016 maakte Nieuwsuureen documentaire over Ahmad getiteld Dance or Die. Het Nationale Ballet besloot na het zien van de documentaire om hem naar Nederland te halen. Het fonds Dance for Peace ondersteunt hem bij het realiseren van zijn opleiding tot danser en choreograaf. 

Programma
15.00     Opening rector Vinod Subramaniam
  
              Dieslezing Piek Vossen, hoogleraar Computationele Lexicologie 

              De Syrische Ahmad Joudeh vertaalt zijn verhaal Dance or Die aan de wereld via zijn dansperfomances. 

              Verlening eredoctoraat aan astronaut en wetenschapper Samantha Cristoforetti.
              Gevolgd door een interview met wetenschapsjournalist Govert Schilling

16.30     Borrel 

De bijeenkomst is volledig in het Engels 

Vinod Subramaniam
Piek Vossen
Ahmad Joudeh
Samantha Cristoforetti
Govert Schilling

Foto's: Peter Valckx; Roosbeh Kaboly; ESA/NASA; Conny van den Bor