Verbinding gezocht

17-05-2019

15:00-17:00

Vrije Universiteit, hoofdgebouw, Aurorazaal, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Verbinding gezocht - over dialoog, polarisatie, privileges en de Nashvilleverklaring

Annewieke Vroom, Karim Amghar, Ruard Ganzevoort, Miranda van Holland (gespreksleiding)

VUvereniging

Overig

Debat

Verbinding_gezocht_pageheader

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over polarisatie, aldus een nieuw rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Discussies tussen voor- en tegenstanders zijn fel en verschillen lijken soms onoverkomelijk. Hoe kunnen we toch blijven zoeken naar een dialoog, ook als we van mening verschillen op bijvoorbeeld het gebied van religie of cultuur? Hoe overbruggen we de kloof naar de ander en rooien we het samen?
Na een openingswoord door rector magnificus Vinod Subramaniam laat VUvereniging in Verbinding Gezocht drie sprekers aan het woord die elk op hun manier een antwoord op deze vragen proberen te formuleren. Na deze drie lezingen van 20 minuten gaan we met elkaar in gesprek. Na afloop is er voor iedereen een drankje.

OVER DE SPREKERS

Fotograaf: CorbinoAnnewieke Vroom
In het gesprek over het zoeken naar verbinding met elkaar, duikt de term ‘privilege’ vaak op. Maar wat zijn privileges eigenlijk, hoe kom je eraan en hoe kom je er weer vanaf? Of toch liever niet… Comparatief godsdienstfilosofe Annewieke Vroom gaat hier dieper op in. Wat heb je over voor meer gelijkheid, ook op religieus gebied? Wie durft de eerste stap te zetten? En wat moet het onderwijs doen? Annewieke Vroom is universitair docent aan de Faculteit Religie en Theologie van de VU. Vanuit haar brede kennis van verschillende religies en filosofische tradities, doet zij onderzoek naar manieren om met elkaar in dialoog te gaan.

Karim AmgharKarim Amghar
We leven in Nederland allemaal samen: christenen, moslims, joden, atheïsten en mensen met nog veel meer soorten religies en levensbeschouwingen. Hoe zorgen we dat we echt samen-leven en niet van elkaar vervreemden? Hoe ga je met elkaar in gesprek na grote gebeurtenissen als de aanslag in Nieuw-Zeeland en hoe spreek je over hete hangijzers zoals het boerkaverbod? Afgelopen november kreeg Karim Amghar op de VU de Compassieprijs uitgereikt voor het tegengaan van polarisatie en discriminatie in de Nederlandse samenleving. Hij ontwikkelt met zijn organisatie Wij Wijs methodes om beter om te kunnen gaan met discriminatie en polarisatie bij jongeren. Amghar pleit voor het goede gesprek over religie met scholieren, in alle rust en vrijheid. Hierbij zet hij persoonlijke verhalen centraal met als doel dat mensen elkaar ‘als mens’ leren zien.

foto: Hans KouwenhovenRuard Ganzevoort
Ruard Ganzevoort is hoogleraar praktische theologie en decaan van de faculteit Religie en Theologie aan de VU. Bij het openbaar worden van de Nashvilleverklaring ontstond er beroering op zijn faculteit: voorstanders en tegenstanders spraken zich uit. Wat waren de standpunten en hoe zoek je op zo’n moment de verbinding en de dialoog met elkaar? Ruard Ganzevoort vertelt over zijn ervaringen. Hiernaast is Ganzevoort Eerste Kamerlid voor Groen Links. Ook in de politiek en maatschappij komen mensen vaker tegenover elkaar te staan. Zijn er parallellen te trekken tussen zijn werk voor de VU en in de politiek?

Miranda van HollandIn gesprek o.l.v. Miranda van Holland
Na afloop van de drie lezingen gaan we graag met elkaar in gesprek onder leiding van Miranda van Holland. Zij is verbonden aan de Vrije Universiteit als valorisatiemedewerker voor de Faculteit Religie en Theologie, als onderzoeksassistent en als programmacoördinator voor het nieuwe VU debatcentrum 3D. Naast religiewetenschapper is Miranda van Holland ook kunsthistoricus en was zij programmamaker bij de Publieke Omroep. 

DATUM, LOCATIE
17 mei, 15:00 - 17:00 uur
VU hoofdgebouw, Aurorazaal
(begane grond, nabij ingang mensa)

TOEGANG EN AANMELDEN

Toegang is gratis, aanmelden verplicht via onderstaand formulier.