Vrouwen en migratie

21-06-2019

14:00 - 16:30

Vrije Universiteit Amsterdam, Debatcentrum 3D@VU (W&N gebouw, naast Spar), De Boelelaan 1105

Vrouwen en migratie - verhalen door de eeuwen heen

Mirjam van Veen; Daniel H. Fogt; Silke Muylaert; Nicholas Terpstra; Craig Harline; Els Kloek

Faculteit Religie en Theologie

Overig

Congres / symposium / seminarMigratie is al sinds mensenheugenis een mannenaangelegenheid. Waren voor mannen de gevaren van reizen al groot, voor vrouwen waren (en zijn) ze vaak onoverkomelijk. Bovendien treden in migrantenverhalen vooral mannen op de voorgrond: Jezus was een vluchteling; Mozes leidde de exodus uit Egypte; Willem van Oranje vond zijn veilige toevluchthaven in het huidige Duitsland.
Er zijn minder vrouwelijke vluchtelingen dan mannelijke; vrouwelijke rolmodellen voor vluchtelingen waren (en zijn) zeldzaam. Hoewel ze een minderheid vormen, zijn in de loop van eeuwen duizenden vrouwen op de vlucht geweest.
Tijdens dit symposium staat de ervaring van vrouwelijk migranten centraal. We reizen door de tijd. Daniel Fogt vertelt ons over gereformeerde vrouwen in ballingschap in zestiende-eeuws Keulen, waarna Nicholas Terpstra een algemeen beeld zal schetsen over vrouwen en religieuze migratie in de vroegmoderne tijd. Craig Harline brengt ons naar de moderne tijd met zijn relaas over de transatlantische migratie van een Vlaams gezin, terwijl Els Kloek ons verhaalt over migrantes in het kader van haar project over 1001 vrouwen. Tussendoor lezen we ook getuigenissen van zestiende-eeuwse vrouwelijke vluchtelingen.

PROGRAMMA

14.00: Mirjam van Veen: Introductie
14.10: Daniel H. Fogt: ‘Gendered Experiences of Exile? Netherlandish Refugees in the Holy Roman Empire, 1571-1600’
14.30: Silke Muylaert: Vluchtelingenbrief
14.35: Nicholas Terpstra: ‘Women as religious refugees during the early modern period’ (gevolgd door vragen)
15.15: Thee/Koffie
15.30: Craig Harline: ‘Conversion, Migration, and Family: a Reformation Story in the Twentieth Century’
15:50: Silke Muylaert: Vluchtelingenbrief
15.55: Els Kloek: ‘1001 vrouwen en migratie’
16.15: Vragen
16.30: Borrel


AANMELDEN

Graag vooraf aanmelden via s.muylaert@vu.nl


Het ACHHP wordt ondersteund door VUvereniging en het Catharina Halkes Fonds