Water in times of climate change

06-11-2019 | 07-11-2019

9:30 uur

6 nov.: Vrije Universiteit, Aula, De Boelelaan 1105, Amsterdam; 7 nov.: ABN AMRO hoofdkantoor, Zuidas Amsterdam

Water in times of climate change

VUvereniging

Profileringsthema: Science for Sustainability

Congres / symposium / seminar

Op woensdag 6 november opent Patriarch Bartholomeüs aan de VU het tweedaags symposium Water in Times of Climate Change.
Het symposium wil de samenwerking stimuleren tussen steden, overheden, het bedrijfsleven, religieuze gemeenschappen, jongeren, NGO's en de academische wereld. De discussies zijn toegespitst op de situatie in de steden Amsterdam, Jakarta en Kaapstad, die elk hun eigen waterproblematiek kennen. Met onder meer de 'groene' Patriarch Bartholomeus en VU-hoogleraar Watermanagement Jeroen Aerts.

VUvereniging is partner van dit symposium. Gratis toegang voor onze leden.

Alle info + inschrijven: vu.nl/watersymposium