Populisme en Christelijk Geloof

15-01-2020

19:30 uur

Jachtlaankerk, Jachtlaan 143, Apeldoorn

Populisme en Christelijk Geloof

Stefan Paas

VUvereniging

Overig

Lezing

Stefan-Paas-fotoIn heel Europa zien we momenteel partijen en leiders die beweren te spreken namens het volk en zich afzetten tegen de elite (waartoe zij doorgaans zelf ook behoren). Veel van die partijen, vooral ter rechterzijde, koketteren graag met christelijke cultuur en de christelijke waarden, zo betoogt hoogleraar en voormalig Theoloog des Vaderlands Stefan Paas. In Nederland wist Geert Wilders te vertellen dat christelijke cultuur neerkomt op 'eigen volk eerst', terwijl zijn collega Thierry Baudet een christelijk kamerlid vergastte op een eigenzinnige exegese van de Bijbelse gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Je 'naaste' liefhebben, dat is toch iemand van je eigen volk?
 
Christenen lijken nogal verdeeld over dit soort populisme. Enerzijds voelen velen wel iets aan van de onvrede waarin dit soort partijen roeren, anderzijds voelt men vervreemding bij het oneigenlijk gebruik van het christendom. Tegelijk wil men ook niet terecht komen in het kamp van hen die alleen de status quo verdedigen. Stefan Paas draagt een aantal inzichten aan vanuit de christelijke traditie over populisme. Wat is eigenlijk een 'volk'? Wat is het doel van een natie? Waarop proberen moderne populisten antwoord te geven? Zijn er ook goede vormen van populisme? En, de hamvraag van alle: is God nu rechts of links?

Over de spreker
Stefan Paas is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Het afgelopen jaar was hij Theoloog des Vaderlands.

Datum & locatie 
Datum: Woensdag 15 januari
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Jachtlaankerk, Jachtlaan 143 Apeldoorn

Toegang & aanmelden
De toegang is vrij.
Aanmelden gewenst via e-mail: stefan.paas.15.januari.2020@gmail.com

Georganiseerd in samenwerking met ‘Verdieping in Noord-West’ (PKN Apeldoorn)