De Vrije Wereld: All-inclusive

12-11-2020

16:00 - 17:15

Livestream vanuit de Botanische Tuin Zuidas

De Vrije Wereld: All-inclusive

Sylvia van de Bunt; Sanaz Kateb; Ismintha Waldring; Yvonne Moonen. Muziek: Susan Malaika Bailey

VUvereniging

Overig

Overig


Hoe kunnen we werken aan een diverse en inclusieve samenleving waar iedereen beter van wordt? Hoe zorgen we dat ieders talenten tot hun recht komen en blijven we verbonden met elkaar? In deze eerste Vrije Wereld van het nieuwe seizoen bieden we een online podium aan drie inspirerende initiatieven die elk op hun eigen manier werken aan meer diversiteit en inclusie. Hiernaast is er uiteraard ook weer muziek.

Sanaz Kateb & Sylvia v.d. BuntIN DE VOETSPOREN VAN MARTIN LUTHER KING - Sylvia van de Bunt & Sanaz Kateb
Welk leiderschap is nodig in onze diverse, geglobaliseerde wereld? SERVUS, onderzoekscentrum in de VU School of Business and Economics, laat zich bij deze vraag inspireren door het gedachtengoed van Dr. Martin Luther King jr.. In 1965 ontving hij een VU eredoctoraat. Nog altijd is King een voorbeeld in verbindend leiderschap en het bestrijden van maatschappelijke ongelijkheid. Dr. Sylvia van de Bunt, SERVUS co-directeur, vertelt in De Vrije Wereld over het project ‘We Shall Overcome’. Hieraan gerelateerd is de Pre-University Masterclass ‘I Have a Dream’, waarin middelbare scholieren vanuit King’s gedachtengoed leren speechen en geweldloos op te staan tegen onrecht en discriminatie vandaag de dag. Sanaz Kateb is antropoloog, VU-promovenda en leerlingbegeleider in deze MLK Masterclass. Wat maakt zij mee met de leerlingen? We Shall Overcome wordt ondersteund door VUvereniging

Ismintha WaldringDE DIVERSE UNIVERSITEIT - Ismintha Waldring
De VU wil een welkome plek zijn voor studenten van allerlei verschillende achtergronden. Dit zorgt ook voor uitdagingen. Want waar een diverse universiteit bijvoorbeeld een pluspunt blijkt voor studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, ervaren studenten zonder migratieachtergrond de groeiende diversiteit aan de VU soms als minder positief. Het contact tussen verschillende studentengroepen blijft vaak beperkt. In het project ‘Building a connected VU Student Community’ onderzoekt Ismintha Waldring, samen met o.a. Maurice Crul, wat de achtergronden zijn van de weerstand tegen diversiteit. Hoe kunnen we manieren vinden om studenten op een positieve manier met elkaar te verbinden en diversiteit tot kracht te maken?  Waldring werkt o.a. als onderzoeker bij het Diversity Office van de VU en als postdoc bij het ‘Becoming a Minority’ project.
‘Building a connected VU Student Community’ wordt gesubsidieerd door VUvereniging.

Yvonne MoonenCULTURELE DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER
- Yvonne Moonen
Culturele diversiteit op de werkvloer is nog lang niet altijd vanzelfsprekend, ondanks dat het organisaties veel kan opleveren. Diversiteits- en inclusiemanagers van verschillende organisaties bundelden daarom in Stichting Agora Network hun krachten en werken samen aan een meer cultureel diverse en inclusieve BV Nederland. Zij delen kennis en ervaring, stellen hun netwerk beschikbaar en werken aan empowerment van divers talent. Niet alleen op de onderste niveaus, maar juist ook aan de top, waar het verschil gemaakt wordt. Bestuurslid en eventmanager Yvonne Moonen vertelt in De Vrije Wereld over het netwerk, blinde vlekken op de werkvloer en de kracht van niet allemaal hetzelfde zijn.

Susan Malaika BaileyWOORDEN HEBBEN KRACHT -
Susan Malaika Bailey
Het begint meestal met een woord of een zin. Op associatieve wijze en met behulp van toon en stem, zoekt de Brits-Curaçaose Susan Malaika Bailey naar hun achterliggende betekenis. Als kind was ze al gefascineerd door het geschreven woord, door verhalen. Maar magischer vond ze het als deze werd voorgedragen of gezongen. Ze had al jong door dat woorden kracht hebben, als er een zuivere intentie achter zit. In haar schrijfproces staat deze intentie centraal en staat de muziek ten dienste van het verhaal. Susan kiest haar woorden zorgvuldig en weet deze op geheel authentieke wijze kracht bij te zetten met haar indrukwekkende stem en innemende verschijning.


PRAKTISCH
Tijdstip:
donderdag 12 november, 16:00 - 17:15 uur.
Programma via livestream: Je kunt De Vrije Wereld volgen via onze livestream. Na reservering ontvang je op 10 november voor het einde van de dag een link naar de videostream met enige toelichting. Bij reserveringen die later binnenkomen wordt de link nagestuurd. Het programma zal na afloop zo snel mogelijk beschikbaar zijn op ons YouTubekanaal.
Reserveren
:
Stuur een e-mail naar vereniging@vu.nl. Je ontvangt op 10 november de link.
 
 
Foto Susan Malaika Bailey: Monique van Assem