Toenemende ongelijkheid door Coronacrisis

15-04-2021

16:00 - 17:15

Online (Zoom)

Toenemende ongelijkheid door Coronacrisis

Vrije Universiteit Amsterdam

Overig

Debat

3D-CourageousConversations

Precies een jaar geleden ontving het College van Bestuur een noodkreet van studenten die erop wezen dat de ongelijkheid tussen studenten dreigt toe te nemen als gevolg van de Coronacrisis. Inmiddels zijn we een jaar verder en kan de balans worden opgemaakt.

Het gaat niet goed met studenten en medewerkers in deze Coronacrisis! Daar is inmiddels iedereen van doordrongen. Maar er zijn specifieke groepen studenten en medewerkers die meer getroffen worden door de maatregelen rond het COVID-19 virus dan anderen. Voor een universiteit die diversiteit koestert is het zaak om oog te hebben voor kwetsbare groepen binnen de VU-gemeenschap. Die speciale aandacht is nog steeds niet altijd vanzelfsprekend.

Uit het oogpunt van diversiteit zijn er verschillende studentengroepen die het extra moeilijk hebben. Studenten met een beperking, die in de periode voor Corona al vaak aanliepen tegen allerlei problemen. Zeker als de functiebeperking ‘onzichtbaar’ is, moeten deze studenten vaak extra maatregelen treffen om zich te kunnen aanpassen aan de huidige situatie. Toegankelijkheid op de campus en digitale toegankelijkheid in brede zin is nu nog een groter probleem. Dan zijn er de studenten uit de regenbooggemeenschap van de VU, waarvoor de sociale interactie met leeftijdgenoten en andere studenten zo belangrijk is, en die nu veelal aan huis zijn gekluisterd. En natuurlijk studenten met een migratieachtergrond waarvan een groot deel nog thuis woont, in situaties die verre van ideaal zijn om te kunnen studeren en aan examens mee te doen.

Met de komst van Corona zijn er nieuwe tools geïntroduceerd om online tentaminering mogelijk te maken. De balans tussen privacybescherming en het belang van studievoortgang en fraudebestendig toetsen is niet altijd makkelijk te vinden. Ook bij deze tools kan de vraag worden gesteld om ze bestaande ongelijkheid alleen maar doet toenemen.

Veel studenten lopen op tegen financiële problemen. Hun bijbaantjes zijn weggevallen. Het is soms moeilijk om de studentenwoning aan te houden. Daardoor wordt de fysieke afstand van de VU groter, en dus ook de mogelijkheid om nog op de campus aanwezig te zijn als de thuissituatie zich niet leent voor studeren.
Tenslotte is er nog het bredere probleem van sociale veiligheid. Sociale veiligheidsissues verplaatsen zich naar de thuissituatie. We worden met nieuwe, complexe problemen geconfronteerd waarvoor we niet altijd even goed zijn toegerust.

In deze Courageous Conversation gaan we met elkaar het eerlijke gesprek aan of er inderdaad sprake is van toenemende ongelijkheid. En als dat zo is: wat kunnen we bedenken om de negatieve effecten voor onze meest kwetsbare studenten tegen te gaan.

TOEGANG & AANMELDEN
Donderdag 15 april
16:00 - 17:15 uur
Gratis toegang (via Zoom)
Aanmelden via dit formulier

Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Nederlands, met breakout-rooms in het Nederlands en Engels

Over Courageous Conversations

Courageous Conversations zijn moedige gesprekken over ongemakkelijke vragen met soms schurende antwoorden. De online gesprekken worden georganiseerd door het 3D Debatcentrum en het VU Diversity Office.
Elke Courageous Conversation is toegankelijk voor leden van de VU-gemeenschap. We gebruiken Zoom breakout rooms om onderwerpen verder uit te diepen en in kleine groepen meer persoonlijk te kunnen bespreken.

De Courageous Conversations zijn een ‘brave space’. Dit houdt in dat elke mening telt, elke ervaring is persoonlijk en wat er binnen de Conversations gezegd wordt, mag niet buiten de Conversation gedeeld worden.
Elke Courageous Conversation vindt plaats op een ander tijdstip, soms in het Nederlands en soms in het Engels.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE VUVERENIGING

Het Debatcentrum 3D wordt met een subsidie ondersteund door de VUvereniging.
Bekijk onze pagina over 3D of bekijk alle gesubsidieerde projecten.