Talkshows: bijzonder goed onderwijs in 23 aanbevelingen

08-03-2021 | 21-04-2021

15:45

Online

Talkshows: bijzonder goed onderwijs in 23 aanbevelingen

Karim Amghar

Vrije Universiteit Amsterdam

Overig

Debat

Artikel23_VUnl-nieuwsbericht

Abraham Kuyper was niet alleen de stichter van de Vrije Universiteit Amsterdam, maar ook de architect van de onderwijsvrijheid. Hij wilde meer betrokkenheid van ouders en verschillende mens- en wereldbeelden de school inhalen. In 1917 werd zijn vurig pleidooi voor onderwijsvrijheid verankerd in grondwetsartikel 23 waarmee vrijheid van onderwijs een Nederlands recht werd.

Hoe kijken wij meer dan een eeuw later naar dit grondwetsartikel? Hoe staat het met de betrokkenheid van de overheid en ouders bij onderwijs? In deze tijd mengt het digitaal onderwijs zich met de huiselijke routine. Hoe gaan we daarmee om? Welke rol hebben onderwijsinstellingen in het burgerschapsvraagstuk? Welke inspraak heeft de onderwijsinspectie en de ouderraad op het bestuur van een school? In hoeverre kunnen we spreken van gelijke kansen in het onderwijs?

Kortom: welke rol heeft het onderwijs in onze samenleving 100 jaar na Kuyper en hoe kunnen we deze rol het beste invullen?

DRIE TALKSHOWS, DRIE THEMA'S
Tijdens drie talkshows zullen we aanbevelingen verzamelen waarmee het onderwijs in Nederland verbeterd kan worden. Tijdens deze talkshows zal een expertpanel in gesprek gaan over goede voorbeelden in het onderwijs, onder leiding van presentator Karim Amghar. Tevens wordt het digitale publiek om aanvullingen en eigen suggesties gevraagd. Een redactie onder voorzitterschap van Renée van Schoonhoven beoordeelt de verzamelde aanbevelingen en selecteert de 23 meest waardevolle aanbevelingen voor bijzonder goed onderwijs. De 23 aanbevelingen worden vervolgens gepresenteerd tijdens een slotbijeenkomst aan de Vrije Universiteit op 21 april 2021. Deze bijeenkomst wordt geleid door Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad VO-raad. Hij zal deze aanbevelingen overhandigen aan Onderwijsraad voorzitter Edith Hooge.

De thema’s voor de drie talkshows zijn: burgerschapsonderwijs, goed bestuur en gelijke onderwijskansen. Deze worden geleid door Karim Amghar. In verband met de coronamaatregelen zenden we de talkshows uit vanaf de VU.

Heb je ideeën om het onderwijs te verbeteren? Stuur je idee dan naar: goedonderwijs@vu.nl.

DATA & AANMELDEN
8 maart (19:00-20:00) (Thema: burgerschapsonderwijs)
15 maart (19:00-20:00) (Thema: goed bestuur)
22 maart (19:00-20:00) (Thema: gelijke onderwijskansen)
21 april (16:00-17:00) (Slotbijeenkomst)

Je kunt (een van de) bijeenkomsten bijwonen via Zoom. Na aanmelding ontvang je een dag voor de bijeenkomst de zoomlink. Heb je interesse in de bijenkomsten maar ben je verhinderd? Via het aanmeldformulier kun je aangeven dat je de link naar de talkshows achteraf wil ontvangen, zonder live aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten.

KARIM AMGHAR
karim_amgharKarim Amghar is een Nederlandse schrijver voor o.a. de NRC, auteur van o.a. het boek getiteld Van Radicaal Naar Amicaal, programmamaker, televisiepresentator, onderwijsprofessional en docent. Voor de NTR presenteerde hij in de vierdelige serie: Karim Pakt Zijn Kans over kansenongelijkheid in het onderwijs en presenteerde hij dit jaar verschillende programma’s voor o.a. de NTR. Waaronder Het RamadanGevoel een vierdelige serie over spiritualiteit, diversiteit en verbinding in de Nederlandse samenleving. Amghar heeft in 2018 de Compassieprijs gewonnen.