Mannenpraat

16-09-2021

15:00 - 16:30 uur

VU-campus lokatie 3D

Mannenpraat

Jens van Tricht

Vrije Universiteit Amsterdam

Overig

Debat

3D-CourageousConversationsIn samenwerking met WO&MEN@VU wordt op 16 september de eerste Courageous Conversation georganiseerd waar alleen mannen aan deelnemen. Tijdens deze men only conversatie komen vragen op tafel als: Wat moet ik met de #MeToo beweging? En welke invloed heeft dit op mijn omgang met vrouwelijke collega’s en studenten aan de VU? Mag je als man de deur nog openhouden voor een vrouw? Of met een vrouwelijke student nog in de lift staan?

Veranderende maatschappelijke genderrolpatronen hebben impact op de persoonlijke en professionele omgang met studenten en collega’s waardoor mannen soms in een ongemakkelijke positie terecht komen. In de afgelopen honderd jaar hebben vrouwen toegang geëist tot domeinen die voorheen aan mannen waren voorbehouden. Maar ook mannen worden door genderongelijkheid in hun vrijheid beperkt. Want ‘echte mannen’ moeten nog altijd succesvol, zelfverzekerd en onafhankelijk zijn. Terwijl dergelijke waardeoordelen en stereotiepe denkbeelden veelal belemmerend zijn.

Jens van TrichtTijd voor een goed gesprek over hoe de mannelijke helft van de VU-gemeenschap vorm wil geven aan genderdiversiteit en veranderende omgangsvormen binnen VU. Onder leiding van Jens van Tricht gaan VU-mannen in gesprek over deze thema’s. Studenten, promovendi, docenten, hoogleraren en medewerkers worden uitgenodigd mee te praten.

Jens van Tricht is de auteur van ‘Waarom Feminisme goed is voor mannen’ en de oprichter van Emancipator, een organisatie voor mannen en emancipatie.

Deze Courageous Conversation is de eerste van een serie gesprekken over gender(on)gelijkheid, emancipatie en omgangsvormen aan de VU. Tijdens de vervolgbijeenkomsten zullen mannen en vrouwen met elkaar in gesprek gaan over deze onderwerpen. Mannenpraat wordt afgesloten met een drankje in 3D waarbij ook vrouwelijke collega’s en studenten zullen aanschuiven.

TOEGANG & AANMELDEN
Woensdag 16 september
15:00 - 16:30 uur.
Gratis toegang
Locatie: 3D op de campus (bekijk op Google Maps)

Aanmelden via dit formulier

Foto Jens van Tricht: Ernst Coppejans

Over Courageous Conversations

Courageous Conversations zijn moedige gesprekken over ongemakkelijke vragen met soms schurende antwoorden. De gesprekken worden georganiseerd door het 3D Debatcentrum en het VU Diversity Office.
Elke Courageous Conversation is toegankelijk voor leden van de VU-gemeenschap.

De Courageous Conversations zijn een ‘brave space’. Dit houdt in dat elke mening telt, elke ervaring is persoonlijk en wat er binnen de Conversations gezegd wordt, mag niet buiten de Conversation gedeeld worden.
Elke Courageous Conversation vindt plaats op een ander tijdstip, soms in het Nederlands en soms in het Engels.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE VUVERENIGING

Het Debatcentrum 3D wordt met een subsidie ondersteund door de VUvereniging.
Bekijk onze pagina over 3D of bekijk alle gesubsidieerde projecten.