Spreken over boven

Biografie over Harry Kuitert laat een bewogen tijd herleven


Op 24 november werd een symposium gehouden naar aanleiding van de verschijning van een biografie over Harry Kuitert, emeritus hoogleraar theologie aan de VU. Beroemd werd hij met zijn revolutionaire gedachte dat God niet ons, maar wij God hebben geschapen. De biografie is geschreven door de vorig jaar overleden Gert J. Peelen, godsdienstsocioloog en journalist. Na zijn overlijden kon de biografie worden afgerond dankzij financiële ondersteuning vanuit de Van Coeverden Adriani Stichting en VUvereniging. Het boek is onder andere besproken in De Volkskrant (vier sterren).
 
VUvereniging heeft twee boeken onder de eerste 100 belangstellenden verloot.

Boekbesprekingen:

Lezingen van het symposium verkrijgbaar
Op veler verzoek zijn de op 24 november 2016 gehouden lezingen nu in druk verschenen, in een bundeltje dat onderdeel is van de Ter Lezing-reeks van het Historisch Documentatie Centrum. Zie hier de inhoudsopgave.
Het bundeltje kost € 5,00 incl. porto- en administratiekosten.
Ben u geïnteresseerd? Stuur een mail naar w.berkelaar@vu.nl met uw adresgegevens en maak tegelijk 5 Euro over op: IBAN: NL86 INGB 0001 1680 01 t.n.v. Stichting ter Ondersteuning van het HDC, waarna het boekje naar u wordt verzonden.