Wij steunen: Migration Law Clinic

De getalenteerde studenten van de Migration Law Clinic houden zich bezig met lopende juridische zaken en geven hierover advies. Een intensieve en zeer belonende vorm van onderwijs.

26-06-2017 | 12:12

VUvereniging ondersteunt vele projecten. We lichten er in elke nieuwsbrief een toe. Deze keer: de Migration Law Clinic

Heeft een kind recht op hereniging met de moeder als het tijdens een asielprocedure 18 wordt? En mag je iemand uitleveren die beweert dat een eerdere bekentenis in een ander land door marteling is verkregen? Vraagstukken waar topstudenten van de Migration Law Clinic (MLC) een advies over uitbrengen.

Aan het woord zijn Marcelle Reneman, docent migratierecht en coördinator van de MLC en Karin Åberg, student uit Zweden.

WAT IS DE MIGRATION LAW CLINIC?
Marcelle: “De MLC is vier jaar geleden opgericht met twee doelen. Ten eerste om advocaten en NGO’s die worstelen met juridische zaken binnen het migratierecht van gedegen advies te kunnen voorzien. De zaken spelen allemaal bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens of het Europees Hof van Justitie. Ten tweede biedt het getalenteerde studenten de gelegenheid om hun juridische vaardigheden te ontwikkelen met concrete vraagstukken. We hebben twee groepen van 5, die elk twee zaken behandelen. Het zijn procedures die spelen rondom asiel, familiehereniging of detentie van migranten.”

PITTIG. DUS ALLEEN VOOR DE ZEER GETALENTEERDEN?
“Ja, maar we hebben gelukkig genoeg keus. Dit jaar hebben zich er 24 aangemeld, waaruit we de 10 meest geschikten konden selecteren.”
Karin: “Toen ik naar Amsterdam kwam voor een tussenjaar tijdens mijn Master migratierecht in Lund, zag ik dit als een buitenkans. Waar krijg je als student nou de kans om aan echte zaken te werken? Het is zo motiverend en het maakt je studie echt relevant.”

HOE BETAAL JE DIT INTENSIEVE ONDERWIJS?
Marcelle: “Da’s lastig. Het is tijdsintensief en voor een kleine groep. Op dit moment wordt de groep van Karin begeleid door twee facultaire docenten/onderzoekers,  twee externe advocaten van DLA Piper en mijzelf. We worden betaald per student, dus reken maar uit. We proberen dat op te lossen door partnerschappen aan te gaan met kantoren op de Zuidas. Met kantoor DLA Piper hebben we al een prima samenwerking, maar we moeten inzetten op meer. Dat kost tijd. Advocatenkantoren zijn niet gewend om kleinere initiatieven als dit te ondersteunen. De subsidie van VUvereniging helpt ons de tussentijd te overbruggen.”

WAAR BEN JE NU MEE BEZIG?
Karin: “Met een zaak van een Zwitserse advocaat. Zij vertegenwoordigt een Spaanse vrouw die in haar eigen land veroordeeld is voor samenwerking met de ETA. Ze is naar Zwitserland gevlucht. Volgens haar is het bewijs tegen haar verkregen door marteling. De vraag is of ze mag worden uitgeleverd volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zoeken wij uit. We zijn er dus niet voor het bewijs van marteling, maar echt alleen voor het juridisch advies en de onderbouwing.”
Marcelle: “We hebben overigens al onze projecten en adviezen op onze website staan, zodat anderen ook over deze kennis kunnen beschikken.”

Meer info