Peter Baehrprijs voor Younes Saramifar

Etnograaf Younes Saramifar heeft de Peter Baehr Prijs 2017 gewonnen. Zijn voorstel voor een promotieonderzoek naar een etnische groep die werd verdreven uit Irak oogstte lof van de jury. De prijs, een bedrag van tienduizend euro, stelt de winnaar in staat om zijn promotieonderzoek uit te voeren.

07-11-2017 | 12:18

Younes SaramifarDe Peter Baehr Prijs wordt uitgereikt door Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en is ingesteld ter bevordering van onderzoek op het gebied van mensenrechten, vluchtelingen en buitenlands beleid. Het prijzengeld is bedoeld om promotieonderzoek voor te bereiden of een promotieplek aan een erkende wetenschappelijke instelling te verwerven. Eerste- en tweedegeneratie vluchtelingen in Nederland konden een voorstel indienen, net als wetenschappers die hun land moesten verlaten om hun werkzaamheden te kunnen voortzetten. Vijf kandidaten dienden dit jaar een voorstel in.

Het werk van prijswinnaar Younes wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van het VU-programma Academische Vrijheid en van VUvereniging in 2017 en 2018.

In september interviewden we hem nog, waarbij hij over zijn toekomst zei:
“Academic Freedom stelt me in staat om te bestuderen wat anders moeilijk of niet te doen is. Ik heb daarbij het geluk dat mijn achtergrond me helpt. Militanten vertrouwen me, en ik voel het als mijn taak om dit te doen. Dus ik wil graag door. Ik heb genoeg data om de komende jaren te publiceren en ik hoop dat mijn onderzoeksvoorstellen worden gehonoreerd om door te kunnen.”
> Lees hier het hele interview

De Peter Baehrprijs stelt hem mede in staat zijn toekomstidee vorm te geven.

De Peter Baehr Prijs is ingesteld door professor dr. Meindert Fennema. Professor Peter Baehr (1935 – 2010) was  een belangrijk voorvechter van mensenrechten, oud-voorzitter van het UAF en hoogleraar mensenrechten aan o.a. de Universiteit Utrecht.

Foto: Eric van Rossum / VUvereniging.nl