Subsidieronde 2018

In 2018 wordt door VUvereniging een bedrag van ruim 1,2 miljoen Euro aan 31 verschillende projecten toegekend. In de laatste Ledenraadsvergadering werd de begroting 2018 en daarmee ook de subsidies die VUvereniging en de Van Coeverden Adriani Stichting toekennen goedgekeurd. De subsidies gaan naar projecten en beurzen die ten goede komen aan de VU- en VUmc-gemeenschap. Het betreft éénjarige en (reeds lopende) meerjarige subsidies.

12-12-2017 | 16:38


 
Een voorbeeld van zo’n project is om kennis over duurzaamheid te vergroten door middel van een Massive Open Online Course (MOOC). Hiervoor zullen de studenten van het Green Office VU samenwerken met het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) VU.

In het project ‘Zinvolle Doelen’ wordt geprobeerd revalidatieprocessen beter te laten verlopen door het stellen van persoonlijke doelen gerelateerd aan zingeving.  Het stellen van doelen is een wezenlijk onderdeel van revalidatie en geeft richting aan het proces. Toch blijkt het in de praktijk voor patiënten lastig om doelen te formuleren die hen specifiek motiveren en bij het behalen daarvan tot meerwaarde in hun persoonlijk leven leiden. Met dit project probeert men een succesvolle methodiek te ontwikkelen.

In de nieuwsbrieven van 2018 zal een aantal projecten worden uitgelicht. Op de website vind je een overzicht van gesubsidieerde projecten in 2018 met een toelichting per project.