Academische vorming verdient A Broader Mind

“Wat is je rol in de samenleving? En wat is de rol van de universiteit; wat geven we onze studenten eigenlijk mee?”

18-06-2018 | 15:41

Vragen die hoogleraar filosofie Govert Buijs stelde bij de uitleg over innovatief onderwijs dat de VU begin 2019 in gang zet: A Broader Mind. Een bachelorprogramma met inhoudelijke verdieping op vragen die van onderop komen, van de studenten zelf.
Naast deze verdieping benoemde Govert een tweede insteek: “Wat kunnen we doen met onze kennis: de handen uit de mouwen, de samenleving in. Community Service Learning noemen we dat.” En ten derde: “Haalt het ook wat uit wat we doen. Meten dus. Studenten en alumni worden langere tijd gevolgd om te zien wat deze vorm van onderwijs voor verschil maakt.”

Dylan VianenDylan Vianen ging vervolgens dieper in op de achtergronden van dit initiatief. “Meer aandacht voor zelfontplooiing en het leren aangaan van maatschappelijke en academische uitdagingen”, begon hij samenvattend. Dylan is als mede-oprichter van de Bildung Academie als adviseur aangetrokken om te helpen A Broader Mind aan de VU vorm te geven. In zijn betoog pleitte hij voor een bredere rol van de academia: “Niet alleen de focus op het overdragen van kennis, maar ook aandacht voor socialisatie en het stimuleren van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.  Het idee dat onderwijs over meer moet gaan dan alleen het halen van cijfers of het opbouwen van een CV.”
Tijdens de lezing werd het publiek uitgedaagd met een kernwoord te komen dat in het onderwijsprogramma niet mag ontbreken.  Even later werd de zaal alweer aan het werk gezet: ditmaal om ook zelf een werkvorm te bedenken die studenten dat kernbegrip beter leert kennen.
De bredere rol van de academie werd voor iedereen inzichtelijk.

Deze ontmoetingsbijeenkomst voor de leden van VUvereniging werd gehouden na de ledenraadsvergadering op zaterdag 16 juni.