Hoogbegaafdheid en onderwijs: passend of knellend?

Een bijeenkomst van VUvereniging over hoogbegaafdheid, hoogbegaafde kinderen en met welk type onderwijs zij gebaat zijn.

10-09-2018 | 15:15


Van hoogbegaafden is bekend dat ze niet vanzelfsprekend een gelukkig leven leiden of hoge studiecijfers leveren. Slechte prestaties, fikse vertraging en uitval op school zijn voor deze groep leerlingen niet ongewoon. Hoe komt dat? Ze zijn immers snel, slim, sensitief, autonoom, nieuwsgierig, creatief en gedreven.
Als hoogbegaafdheid bij een leerling eenmaal is onderkend, dan kan het onderwijs er ook wat mee. Basisscholen bieden oplossingen met verrijkende of verdiepende leerstof of door het vormen van zogenaamde plusklassen. Daarnaast bestaat voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Een deskundige, twee mensen uit het onderwijs en een ervaringsdeskundige vertellen ieder vanuit hun eigen perspectief wat hoogbegaafdheid en onderwijs voor uitdagingen kent. Hoe herken je het, wat kan er allemaal mis gaan en hoe ziet een aangepast onderwijsprogramma eruit?

Hanneke van DaslerSPREKERS 
Hanneke van Dasler studeerde ontwikkelingspsychologie  en neuropsychologie. In Nijmegen heeft ze een postacademische studie diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde kinderen,  jongeren en volwassenen gedaan. Er is nog veel onduidelijkheid over hoogbegaafdheid. Aan de hand van theoretische modellen geeft zij inzicht in de kenmerken van hoogbegaafdheid en waarom deze soms zo lastig te herkennen zijn. 

Yvonne Cramer studeert aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zij vertelt over haar moeizame weg door het onderwijs.

Sabine Robertson

Sabine Robertson is locatiedirecteur van de Christiaan Huygensschool in Dronten en Yvonne den Boer is onderwijsadviseur bij de Stichting Codenz. Zij verzorgen een presentatie over het voltijdonderwijs voor hoogbegaafde kinderen in de Christiaan Huygensschool in Dronten en Zeewolde.


PROGRAMMA 
19.00 – 19.30 uur inloop/ontvangst 
19.30 – 19.40 uur opening door Andries Greiner, VUvereniging, moderator 
19.40 – 20.10 uur lezing van Hanneke van Dasler 
20.10 – 20.30 uur bijdrage van Yvonne Cramer 
20.30 – 20.50 uur pauze 
20.50 – 21.20 uur duo-presentatie Sabine Robertson/Yvonne den Boer
21.20 – 21.50 uur gesprek met de zaal 
21.50 – 22.00 uur afsluiting

TOEGANG en AANMELDEN 
Yvonne den BoerDatum: 8 oktober 2018
Tijd: 19.30 – 22.00 uur  (inloop vanaf 19.00 uur)
Plaats: Theater Posa, Kempenaar 1-10, 8242 BA Lelystad

Aanmelden voor 1 oktober a.s. bij: vu.vereniging.afd.flevoland@gmail.com
Toegang: leden VUvereniging gratis, niet-leden 5 euro (bij binnenkomst te voldoen)