Meerjarenplan 2018-2022

De Ledenraad heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een plan dat de komende jaren richting zal geven aan de activiteiten van de vereniging.

28-09-2018 | 10:28

VUvereniging_Meerjarenplan-2018-2022_image_Page_01De drie rollen die VUvereniging heeft zijn nader uitgewerkt, te weten: Hoeder van identiteit (statutaire rol), Het goede doel (subsidies) en de Activiteiten van en voor de ledenorganisatie. Naast kernachtige omschrijvingen van de diverse rollen zijn er knelpunten en ambities benoemd, voorzien van concrete actiepunten.