Opening Academisch Jaar

Tijdens de Opening Academisch Jaar gingen collegevoorzitter Mirjam van Praag, minister Hugo de Jonge en politica Tanja Jadnanansing in op het thema Bright Communities: hoe kunnen we ons op een zinvolle manier verhouden tot een Connected World, waarin wereldwijde netwerken steeds meer onze economie, cultuur, relaties en directe omgeving beïnvloeden?

09-07-2018 | 11:25

Mirjam van Praag schetste hoe onze universiteit er in de toekomst uitziet en lanceerde een paar projecten die bijdragen aan de ambitie om meer te zijn dan alleen een onderwijs- en onderzoeksinstelling.
Zo start de VU het onderwijsprogramma A Broader Mind, waarin aan maatschappelijke vragen wordt gewerkt en zelfontplooiing voorop staat. Van Praag: “De universiteit van vandaag is een goede plek om ‘iets’ te worden. Maar er moet ook ruimte zijn om ‘iemand’ te worden. Zo gaan we eenzaamheid tegen, en krijgen we de kracht en het lerend vermogen van onze diverse academische gemeenschap op volle sterkte.”
Daarnaast opent de VU een nieuw podium voor debat, dialoog en diversiteit genaamd 3D, voor driedimensionaal kijken. Van Praag: “We hebben een klankbordgroep geformeerd bestaande uit een rijkgeschakeerd gezelschap van studenten en medewerkers dat mee gaat denken bij het organiseren van debat, dialoog en pizza-sessies. Over vragen als: hoe zorgen we ervoor dat iederéén meedoet? Hoe gaan we open met elkaar in gesprek en zorgen we voor wederzijds begrip?”

Hugo de Jonge hield de zaal voor: “We leven in een verbonden wereld, waarin we, ook als we alleen zijn, altijd contact kunnen hebben met anderen. Al die gemeenschappen, al die idealen van die eerste internetpioniers, en al die beschikbare kennis, hebben met elkaar niet kunnen voorkomen dat ons land, dat de wereld, hopeloos verdeeld is. Dat we steeds minder een boodschap aan elkaar lijken te hebben.” De Jonge richtte zich tot de studenten ‘de knapste koppen van Nederland’ die niet alleen verantwoordelijkheid voor je studie dragen, maar ook voor ons land als geheel. De Jonge riep hen op om “je blik van je scherm halen, en door je eigen bubbel heen prikken.