Profiel: Koen van Dijk, penningmeester USR

Waar er vroeger nog wel eens actie werd gevoerd om gehoord te worden, is de medezeggenschap voor studenten bij de VU tegenwoordig goed geregeld. Het gaat zelfs zó voortvarend dat de werkdruk een punt van aandacht dreigt te worden. Toch houdt dat Koen van Dijk (21) niet tegen om met enthousiasme zijn zegje te doen in de besluitvormingsprocessen aan de universiteit. In dit interview meer over zijn persoonlijke ervaringen.

06-03-2018 | 15:29

Koen van DijkWANNEER BEN JE LID GEWORDEN VAN VUVERENIGING?
In het begin van mijn studentenraadstijd maakte Jaap Winter (voormalig voorzitter CvB) ons attent op het bestaan van VUvereniging. Ik heb me er even in verdiept en ben eigenlijk meteen lid geworden.

WAT STUDEER JE?
Op de VU studeer ik politicologie. Daarnaast heb ik een premaster Staats- en Bestuursrecht bij de UvA gedaan. De verschillen? Aan de ene kant is er de prettige kleinschaligheid van de VU. Alles op één campus en iedereen goed benaderbaar. Bij de UvA viel me vooral op dat het scala aan studierichtingen enorm breed is.

WAAR HOUD JE JE ALS RAADSLID MEE BEZIG?
Op de website staat dat ik penningmeester ben, maar dat is niet meer dan twee tot drie uurtjes per week. Administratie bijhouden, bonnetjes inscannen, dat werk. De rest van de uren besteed ik, vaak in samenwerking met anderen, aan diverse portefeuilles. Twee voorbeelden:  juridische zaken en IT. Bij het eerste heb ik meegedacht over de nieuwe regeling Ongewenst Gedrag. Vaak is dat door juristen geschreven, heel precies. Ik kijk dan naar de leesbaarheid en betekenis. Kan een slachtoffer iets met die tekst? En als er staat dat een zaak binnen de regeling maar tot twee jaar na de gebeurtenis in behandeling kan worden genomen, is dat dan ook echt zo? Of kan je alsnog ergens terecht met je klacht en kan de VU dan toch nog iets doen? Dat soort dingen zijn natuurlijk wel belangrijk om ook te vermelden voor iemand die er mee te maken heeft. Daar doen we dan voorstellen ter verbetering en aanvulling. Gelukkig zijn de juristen bij de VU zeer benaderbaar, echt een heel prettige samenwerking.
Met het IT-project Nieuwe Digitale Leeromgeving kijk ik kritisch naar de impact die dat heeft op de studenten als gebruikers en de kwaliteit van het onderwijs . Dit project liep zonder noemenswaardige klachten. Zaak is nu om een stapje verder te komen dan met het vorige systeem, anders hadden we niet hoeven wisselen. Die fase breekt nu aan, maar is ook afhankelijk van de ambitie van  alle betrokkenen.

HOE COMBINEER JE DIT MET JE STUDIE?
De USR heeft heel veel dossiers waarover hij adviseert of instemmingsrecht heeft. Je wordt geacht dit in 35 tot 40 uur per week te doen, maar vaker is het meer. Ik kan me dit veroorloven omdat de USR-leden gefaciliteerd worden door de VU en omdat ik extra studiepunten heb opgebouwd. Dat maakt dat ik niet achterop raak. Maar het is vooral echt heel leuk en leerzaam om te doen. Als je wilt weten hoe een academische instelling gerund wordt en wat er allemaal speelt, dan moet je in de USR.

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN DE VU?
Dat de VU gericht blijft op onderwijs lijkt me logisch, al zal er meer onderwijs op afstand zijn. We zouden meer kunnen inzetten op een leven lang leren. Daarnaast stopt de binding met de VU niet bij het afstuderen. De kracht van de VU ligt in de ontmoeting. Daar kan meer onderscheid gemaakt worden: meer ontmoeting en discussie. Ik zie ook een universiteit voor me waar alumni een grotere rol gaan spelen. Met studentenwerving, met werkveldstages, met fondsenwerving, met aansluiting van onderwijs op praktijk. Ja, dat klinkt behoorlijk ideaal hè?