Bier met een missie: de veelzijdige Hovy

Het publiek in Brouwerij Poesiat & Kater spitst donderdag 26 september de oren bij Bier met een Missie. Tussen de proefglaasjes door houden drie sprekers boeiende lezingen over de geschiedenis van brouwerij De Gekroonde Valk, zijn directeur en VU-mecenas Willem Hovy, de huidige economie en de rol van maatschappelijk verantwoord ondernemen daarin.

11-10-2019 | 10:17

Eymert van Manen van Stichting de Gekroonde Valk trapt af met een uitleg over de geschiedenis van de gelijknamige brouwerij die ooit op de Hoogte Kadijk stond. Werknemers Bart Poesiat en Klaas Kater werden door hun werkgever Hovy vrijgesteld om werkliedenverbond Patrimonium op te richten, waar later de gelijknamige woningbouwvereniging en vakbond CNV uit voortkwamen. De huidige brouwerij in de Watergraafsmeer, die ook de originele bieren van de Gekroonde Valk weer brouwt, is naar hen vernoemd. Eymert tekent aan dat Hovy’s portret eigenlijk tussen de twee zou moeten prijken, want hij maakte alles mogelijk.

Dat het maatschappelijk engagement er bij Willem Hovy van af spatte maakt biograaf Rolf van der Woude nog eens zeer duidelijk. Hovy had de hand in ontelbare initiatieven die de maatschappij ten goede kwamen. Dat strekte zich uit van volksgezondheid en -huisvesting tot kerk, onderwijs en politiek. De lijst is enorm. Een van de initiatieven waar hij een beslissende rol in heeft gespeeld is de oprichting van de Vrije Universiteit. Waar Abraham Kuyper het in het in aanvang vooral had over de oprichting van een seminarie, pleitte Hovy voor een universiteit. Hij verschafte een groot deel van het beginkapitaal en zo geschiedde.

Hovy is hét voorbeeld van een succesvolle ondernemer met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Terug van een korte rondleiding door de brouwerij hoort het publiek van filosoof en bedrijfskundige Jelle van Baardewijk over ondernemingen die diverse relaties tussen geld verdienen en maatschappelijke betrokkenheid kunnen hebben. Binnen Nederland was het begin vorige eeuw vooral het Rijnlands model, met bekende voorbeelden als Philipsdorp, dat opgang kende. Het verbond ondernemerschap en winst met zorg voor de medemens. Zijn observatie is dat de morele vorming en aandacht voor sociologie, ethiek en geschiedenis binnen de huidige bedrijfskundige opleidingen minimaal is. Dat zorgt dat bedrijfseconomen slechts een beperkte taakopvatting hebben. Maar economie is geen beperkt of vaststaand begrip. Hoe je de maatschappij inricht, wat je belangrijk vindt, waar je winst mee maakt en waar je dat aan uitgeeft: het zijn keuzes. Economie, profijt en maatschappelijke betrokkenheid zijn geen elkaar uitsluitende begrippen, zo hield Jelle ons voor. Dat gold al in de tijd van Hovy, en gelukkig nu nog steeds.

Bekijk foto’s van de bijeenkomst op www.facebook.com/vuvereniging
VUvereniging subsidieert de in 2020 uit te geven biografie over Willem Hovy. 

Tweede missie
Op vrijdag 29 november is er een tweede editie van Bier met een Missie. Toegang gratis, inclusief proeverij en rondleiding door de brouwerij. Aanmelden: vuvereniging.nl/hovy


foto: Peter Valckx