Een mooie uitdaging

Eind oktober begint Wieneke Groot aan een tweede termijn als bestuurslid van onze vereniging. Dat een vereniging van een middelgrote universiteit onder de aandacht brengen extra aandacht en inspanning vereist is haar genoegzaam bekend. Wat gaat ze de komende vier jaar doen? Tijd om haar ideeën te horen.

10-07-2019 | 16:08

JE GAAT JE INZETTEN OM VUVERENIGING BETER ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN?
“Dat is het idee. De afgelopen vier jaar hebben we gewerkt aan de basis: zichtbaar maken wat we doen, waarom we het doen en wat onze waarden zijn. Daaruit komt een mooie en bijzondere vereniging naar voren. Alleen: het ledenaantal is krimpende, en een vereniging bestaat wel uit deze  groep mensen, de leden. En we hebben best wat te bieden. Onze vereniging staat voor de bijzondere identiteit van VU en VUmc, en we financieren jaarlijks vele mooie projecten die ten goede komen aan maatschappelijke thema’s, zingeving of verdieping binnen onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. En verder bieden we ook toegankelijke publieksevenementen, lezingen en symposia.”

MENSEN WORDEN TEGENWOORDIG NOG MAAR ZELDEN LID VAN EEN VERENIGING.
“Dat is maar ten dele waar. Okee, de wereld verandert: toegenomen individualisering, populisme en polarisering. Aan de andere kant roept dit ook vragen op over zingeving en de goede keuzes maken in het leven. Jonge mensen willen graag een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Georganiseerde verbanden, clubs, verenigingen of stichtingen kunnen hier heel gericht invulling geven aan een behoefte. Daarnaast hebben wij als vereniging een goede ingang tot jonge mensen: onze studenten. Hoe gaan we die bereiken en aan ons binden? Daar moeten we mee aan de slag.”

WAT MAAKT ONS VERHAAL ZO BIJZONDER?
“Dat we sinds 1879 al ergens voor staan. De constante inzet voor een betere maatschappij door middel van wetenschap en patiëntenzorg is de rode draad door de geschiedenis van VUvereniging. En dat verhaal geldt voor een steeds grotere groep. Er is met de nieuwe grondslag recht gedaan aan de diversiteit binnen onze samenleving, iets wat je dagelijks op de campus kunt waarnemen. Daarnaast doen we boter bij de vis: we subsidiëren projecten die buiten de reguliere onderwijs- en onderzoeksfinanciering vallen, maar volgens ons wel van groot maatschappelijk belang zijn.”

WAT WIL JE BEREIKEN VOOR VUVERENIGING?
“Het is van levensbelang voor onze vereniging om weer meer leden te kunnen verwelkomen. We hebben een mooi doel en doen goede dingen. Mijn idee is: be good and tell about it. Dat we goed zijn kunnen we nu laten zien. Het vertellen, trots zijn en mensen aan ons binden die onze doelen waardevol vinden, daar hebben we nog een uitdaging. Maar wel een mooie.”