Subsidies 2020: grote variëteit

VUvereniging ondersteunt in 2020 vierendertig projecten. De helft daarvan is nieuw. De diversiteit van de plannen is weer zeer groot. We lichten er een paar uit.

18-12-2019 | 14:17

Hoe bestrijd je eenzaamheid bij ouderen zonder sociale opvang? Dat kan bijvoorbeeld door middel van sociale robotica. De VU heeft een stichting opgericht om dit te ontwikkelen, samen met de Impact Foundation van Deloitte NL. VUvereniging zorgt met een subsidie dat dit van de grond komt.
VU campusradioStudenten zijn niet bovengemiddeld eenzaam, maar tot in hoeverre zijn ze onderling verbonden? Het project Building a Connected VU Student Community ontwikkelt een diagnostisch instrument om de mate van contact binnen en buiten groepsgrenzen te inventariseren. Er wordt een handleiding met interventiemethoden opgesteld, voor het geval het beter kan.
Een andere vorm van interactie is VU Campusradio. Dit radiostation wil gebeurtenissen, initiatieven en onderzoek aan de VU toegankelijk maken voor een breed publiek. VUvereniging draagt bij aan de professionalisering en techniek.
Een onderzoek dat misschien een radio-uitzending waard is, is het Sittersproject. Het doel van dit project is om onvrijwillige fixatie met onrustbanden bij wilsonbekwame patiënten van de medisch psychiatrische unit binnen een jaar te verminderen. Dit gebeurt met sitters; personen zonder speciale opleiding die constant toezicht houden op een patiënt en hem of haar zo nodig  afleiden, oriënteren en corrigeren. Daarnaast wordt er een training en een draaiboek voor de inzet van deze personen gerealiseerd.
En hoe ga je om met een steeds complexere medische zorg? Nieuwe mogelijkheden bij diagnostiek en behandeling roepen de vraag op hoever we doorgaan met behandelen, en hoe curatieve en palliatieve zorg zich tot elkaar verhouden. Patiënten worden mondiger. Familie wil meepraten. Door deze nieuwe ontwikkelingen wordt het werk ingewikkelder en de werkdruk groter. Bij Hematologie willen ze dat doorgronden met een methodiek die Moreel Beraad wordt genoemd.
En er is nog veel meer: leiderschap in multireligieuze context, een debatcentrum, levensbeschouwing en duurzame ontwikkelingsdoelen, een platform voor promovendi en postdocs en een verrijkende interdisciplinaire impuls voor de wetenschap met behulp van een kunstenaar.

Teveel om op te noemen? Gelukkig niet. Alle projecten staan op de website. >>