Wij steunen: BRIDGING GAPS

Sinds vijfentwintig jaar komen er theologiestudenten van over de hele wereld naar de VU om drie maanden onderzoek te doen en te leren wat de invloed van cultuur en omgeving is op theologie. Het biedt elk jaar weer nieuwe inzichten en perspectieven. Natuurlijk aan de deelnemers, maar ook aan onze eigen wetenschappers. Peter-Ben Smit heeft als hoogleraar dit project onder zijn hoede en Kirsten van der Ham is als student-assistent verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering.

11-07-2019 | 16:43

UIT WELKE GEDACHTE OF ACHTERGROND IS BRIDGING GAPS ONTSTAAN?
Peter-Ben: “Het is sterk verbonden met bevrijdingstheologie, missiologie en ook vormen van wat je nu Science for Society zou noemen: maatschappelijk relevante theologie. De bevrijdingstheologie komt voort uit de gedachte dat God ervaren wordt wanneer er iets als bevrijding plaats vindt en dat interpreteert deze vorm van theologie heel maatschappelijk. Dus bevrijding uit armoede, ongerechtigheid, uit welke vorm van sociale misstanden dan ook. Het draait vooral om de mensen die het minder goed hebben, van huis uit geïnspireerd door het socialisme en marxisme. Dom Hélder Câmara, eredoctor aan de VU naar wie de leerstoel die ik bekleed is vernoemd, was een Braziliaanse bisschop die zich daar sterk voor heeft gemaakt.”

HOE IS HET PROJECT VORMGEGEVEN?
Kirsten: “In januari melden zich gemiddeld zo’n 40 studenten van over de hele wereld aan met een onderzoeksvoorstel. Dat wordt inhoudelijk beoordeeld en we zorgen ervoor dat de selectie, vijftien studenten, een groep met een grote diversiteit is. Deze mensen komen dan in september voor drie maanden naar Amsterdam om te studeren, maar ook het bezoeken van diverse kerken, excursies, cultureel leven en onderlinge discussies zit allemaal in het programma.
Het idee is dat we de studenten uit hun eigen context halen en kennis laten maken met elkaars perspectief en natuurlijk de Nederlandse omgeving. De gedachte is dat daardoor een interactie plaatsvindt die bijdraagt aan horizonverbreding en ook verdieping van begrip over de eigen theologisch maatschappelijke onderwerpen, waaronder hun eigen studieonderwerp.”
Peter-Ben: “Dat alles in het teken van een theologie voor een menselijker en menswaardiger samenleving.”

WELKE ONDERWERPEN WORDEN AANGEDRAGEN?
Kirsten: “We krijgen een student uit Oekraïne die zich gaat bezighouden met ethische vraagstukken rondom palliatieve zorg. Dat onderwerp komt daar pas recent naar voren. Hier hebben we daar natuurlijk veel ervaring mee. Vorig jaar was er een Ecuadoraanse student die onderzocht hoe hij de jongeren uit zijn land meer mondig kon maken binnen de kerk. Dat is daar een probleem.”
Peter-Ben: “En onderwerpen als vrouwenhandel, huiselijk geweld en seksueel misbruik komen bijna ieder jaar weer terug. Vooral vrouwenhandel vind ik pijnlijk. Als je het resultaat daarvan wilt zien hoef je alleen maar het centrum van Amsterdam in te wandelen.
Die brug, dat is prachtig, dat de studenten hierheen komen en meedoen en studeren. Maar het programma heeft ook effect op mij. Ik word geconfronteerd met andere delen van mijn maatschappij die ik anders helemaal niet zou zien.”
Kirsten: “Het heeft ook effect op onze Nederlandse studenten. Het roept toch andere discussies op dan wanneer je alleen maar met onze eigen studenten onderling zou zijn.”

WAT VOOR EFFECT HEEFT HET PROJECT?
Peter-Ben: “We selecteren de mensen ook op potentieel om in hun werk vanuit de theologie bij te dragen aan een menswaardiger samenleving. Een goed voorbeeld is Manuel Ernesto die zo’n tien jaar geleden heeft deelgenomen aan dit project. Hij is nu bisschop binnen de Anglicaanse kerk in Mozambique en runt in noord-west Mauritanië de geestelijke zorg binnen een groot vluchtelingenkamp.”

WAT IS JULLIE PERSOONLIJKE DRIJFVEER?
Peter-Ben: “Het programma doet wat theologie doen moet: verbinden. Zonder taboes of hete hangijzers te omzeilen. Het verrijkt mensen, zet zaken in perspectief en draagt bij aan betere professionals, waar mensen in hun werk ook terecht komen.”
Kirsten: “Je leert om minder óver, maar meer mét een ander te praten. Ik ben vorig jaar als buddy verbonden geweest aan dit programma en dat heeft me gemotiveerd om de kar dit jaar te gaan trekken. Het is heel inspirerend om studenten van over de hele wereld te ontmoeten en kennis te maken met andere manieren van kijken en denken over belangrijke maatschappelijke onderwerpen.”

  • Op 21 november houden de studenten van Bridging Gaps een presentatie over hun onderzoek. 
  • Op 25 november houdt Dr. Mery Kolimon de Dom Hélder Câmaralezing aan de VU met de titel: ‘En God zag dat het goed was? De Bijbel als inspiratie voor duurzame ontwikkeling’.