Wij steunen: Valorisatie Religie & Theologie

Dominees afleveren. Dat was voor lange tijd de maatschappelijke relevantie van de Faculteit Religie & Theologie. Maar het religieuze landschap is door de jaren ingrijpend veranderd. De opleiding is veel breder en inclusiever dan 140 jaar geleden en het onderzoek gaat daarin mee. Waar heeft de maatschappij behoefte aan? Welke kennis is relevant voor anderen? En hoe maken we duidelijk dat we die kennis in huis hebben?

11-10-2019 | 17:25

Aan Miranda van Holland om de meerwaarde van de faculteit Religie & Theologie met frisse blik te bekijken en naar buiten toe vorm te geven.

VALORISATIE, WAAR HEBBEN WE HET OVER?
Miranda: “We praten concreet over kenniscirculatie, -ontsluiting en, in mindere mate, een verdienmodel. Met circulatie bedoel ik dat er kennis van de academie naar de maatschappij gaat, maar ook dat maatschappelijke geluiden de academie binnenkomen.
Ontsluiting is het toegankelijker maken van kennis. Dan help je ook wetenschappers om zichzelf verstaanbaar te maken aan nieuwe doelgroepen en bestaat er een mogelijkheid om met kennis geld binnen te halen. Denk aan postacademisch onderwijs, of de valorisatieparagraaf van onderzoeksaanvragen bij NWO.”

IS DAT NODIG?
"Kennis delen is altijd nodig geweest volgens ons, maar tegenwoordig word je er ook op afgerekend. Neem nou die onderzoeksfinanciering. Tien jaar geleden kreeg je gewoon je geld, en succes ermee. Nu verwachten financiers dat kennis op een of andere manier ten goede komt aan de maatschappij. Dat kan knap lastig zijn, maar maakt je ook scherper. Waar doe je het voor, waar komt de opgedane kennis terecht, voor wie? Maar de financiële drijfveer is niet het enige belang. De verbinding met de maatschappelijke achterban hoort zo ontzettend bij de VU. We zijn er bij wijze van spreken voor opgericht. Die ambitie bestaat al honderdveertig jaar."

HEB JE VOORBEELDEN VAN VALORISATIE?
"Denk aan een postacademische opleiding Geestelijke verzorging en mindfulness. Of aan de samenwerking met de Medische Faculteit. Hier denken theologen mee over de betekenis van het leven in al zijn aspecten. Dat gaat over genezing, maar ook over creatie of beindiging van leven. We brengen kennis in bij de VU Law Academy als het gaat over de sharia. En voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we een training ontwikkeld over hoe om te gaan met verschillende religies en culturen."

EN HOE BEREIK JE IEDEREEN?
"Door goed te kijken waar de maatschappij behoefte aan heeft. En je bewust te zijn dat er veel religieuze ongeletterdheid is. Het verschil tussen een dominee en een pastoor kan lang niet iedereen uitleggen. We hebben vorig jaar de cursus Religie voor Dummies voor de publieke omroep opgezet, om op een toegankelijke manier iedereen bij te spijkeren met basiskennis over diverse religies. Een groot succes. Daarmee zeg je ook: als je wat wilt weten over deze onderwerpen: kom naar ons. De faculteit heeft de ambitie om het kenniscentrum op het gebied van religie in Nederland te zijn.
Om meer zichtbaar te zijn doen we ook mee aan evenementen als de Nacht van de Theologie. Vorig jaar werd onze eigen Stefan Paas theoloog des Vaderlands. Dat draagt bij aan je zichtbaarheid."

WAAR ZIJN JULLIE MEE BEZIG VOOR DE TOEKOMST?
"Onlangs is bekend geworden dat de faculteit gaat reorganiseren. We voelen de noodzaak om slagvaardiger en toekomstgericht te zijn. We moeten het meer hebben over de rol die religie speelt in de samenleving. We krijgen geen nieuwe stem, maar gaan andere manieren ontwikkelen om ons te laten horen.
Op de korte termijn zijn we concrete bezig met het ontwikkelen van een online cursus met onze hoogleraar Hanneke Schaap. De cursus Religie voor Dummies gaat op herhaling. En we hopen dat we een subsidie krijgen om een Religie & Film festival op te zetten. En zo nog veel meer. Ideeën genoeg!"