Abraham Kuyper Lezing 2020: anders dan anders

De Abraham Kuyper Lezing is dit jaar online uitgezonden. Kijk hier het hele programma terug.

14-05-2020 | 20:00

Donderdagavond 14 mei was de Abraham Kuyper Lezing 2020 te bekijken via livestream. Het programma werd opgenomen in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam, zonder publiek. Voormalig Vrije Schrijver Christine Otten trad gedurende de bijeenkomst op als presentator.

Arnon Grunberg hield de Abraham Kuyper Lezing 2020 onder de titel 'Blinde gehoorzaamheid'. De Vrije Schrijver van dit jaar legde in zijn lezing de begrippen hoop en vertrouwen naast het verhaal van Abraham, die door God gevraagd wordt zijn zoon te offeren. Is Abraham iemand die hoopt en vertrouwt dat God zal ingrijpen als hij toesteekt of is hij een immoreel mens die niet tegen God durft in te gaan en gehoorzaamt tegen beter weten in? Waarom zo’n nadruk op dit oeroude verhaal dat Christendom, Jodendom en de Islam delen? Als ons offers gevraagd worden voor bijvoorbeeld vrijheid en gezondheid zijn dit de verhalen die ons denken vormen, vindt Grunberg. Ze liggen aan de basis van onze cultuur en maken ons blind en gelukkig, terwijl daar wel meer over te zeggen valt. 

Grunberg ziet Abraham als moordenaar die God te vriend wil houden. Filosoof Victor Kal van de Universiteit van Amsterdam ging hier fel tegenin: Abraham offert zijn zoon niet óp maar óffert met hoop op een toekomst voor zijn zoon.

VU-hoogleraar Jacqueline Bel, houder van de Multatuli-leerstoel voor moderne Nederlandse Letterkunde, vergeleek Grunberg met Multatuli, die ook streed voor meer rechtvaardigheid in de samenleving. Arbeiders, vrouwen, inwoners van de koloniën wilde hij helpen mens te zijn.

De jonge schrijfster en journaliste Charlotte Bouwman voerde met haar hond Bobby maanden actie op het Binnenhof - en sinds het uitbreken van de coronacrisis vanuit haar eigen huis - tegen de lange wachtlijsten binnen de GGZ.