De wetenschap achter genderdysforie & boekpresentatie Een halve eeuw transgenderzorg aan de VU

Tijdens een online publieksavond over genderdysforie wordt het boek 'Een halve eeuw transgenderzorg aan de VU' gepresenteerd.

24-11-2020 | 16:09

Amsterdam UMC, locatie VUmc organiseert op 8 december van 18:00 tot 19:35 uur een publieksavond in de vorm van een webinar waarin wetenschappers onderzoeksplannen en nieuwste inzichten op het gebied van genderdysforie delen.
Deze avond is bedoeld voor iedereen die wel eens deelgenomen heeft aan onderzoek bij het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie en/of geïnteresseerd is in onderzoek naar genderdysforie en de behandeling daarvan.

Het eerste gedeelte van de avond zal gaan over wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten.
Tijdens het tweede gedeelte van de avond wordt het boek van Alex Bakker “Een halve eeuw transgenderzorg aan de VU” gepresenteerd.
Bakker schetst in een korte lezing de hoofdlijnen van deze geschiedenis, waarna het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan emeritus hoogleraar transseksuologie Louis Gooren.

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden voor dit webinar via de webpagina van het VUmc

OVER HET BOEK
In de vroege jaren zeventig, toen bijna geen arts of ziekenhuis hiertoe bereid was, begonnen enkele pioniers van het VU-ziekenhuis in Amsterdam met het bieden van medische hulp aan transgenders. De genderpoli ontwikkelde zich van een wekelijks spreekuur voor geslachtshormonen tot een volwaardige, internationaal gerespecteerde kliniek voor transgenderzorg. Inmiddels hebben ongeveer 10.000 mensen er een genderbevestigende behandeling ondergaan en is het VUmc toonaangevend binnen het wetenschappelijke vakgebied. 
Waarom besloot juist het van oudsher behoudende, protestants-christelijke ziekenhuis deze zorg te verlenen? Hoe verliepen de medisch-ethische discussies? Wat waren de achterliggende ideeën en zorgvisies van deze behandelaars? Welke rol speelden sociale gendernormen? Alex Bakker schetst de historische ontwikkelingen van de medische zorg bij het vu-genderteam op hormonaal, chirurgisch, psychologisch en maatschappelijk vlak.

Alex_Bakker_webAlex Bakker (1968) is historicus, gespecialiseerd in transgendergeschiedenis. Hij is schrijver en onderzoeker en werkt mee aan tentoonstellingen en documentaires.
In 2018 verscheen zijn overzichtswerk Transgender in Nederland - een buitengewone geschiedenis.
foto Alex Bakker: Marc Driessen


VUvereniging heeft middels een subsidie bijgedragen aan de totstandkoming van deze uitgave.