Een boost voor alumnibeleid, fondsenwerving en externe relaties

De VU is groot geworden met het groene spaarbusje. Wie kent het niet? Vanuit deze traditie en de van oudsher nauwe relatie tussen de VU en de samenleving, richt de VU per 1 januari 2021 een nieuwe dienst op: Dienst Universitaire Relaties en Fondsen, kortweg DURF.

18-12-2020 | 12:13

DURF bouwt voort op de bestaande activiteiten van Alumnirelaties, Maatschappelijke Profilering, A Broader Mind for Professionals en VUvereniging. Er wordt zo een breed loket gevormd voor extern relatiemanagement.
Met DURF wil de VU haar particuliere fondsenwerving met de (her)oprichting van het VUfonds weer op de kaart zetten. Hiermee wordt extra ruimte gecreëerd voor onderscheidend onderwijs, onderzoek en faciliteiten waarin de reguliere overheidsfinanciering steeds minder voorziet. Bestuur en Ledenraad zijn blij met de oprichting van DURF en het VUfonds. Zo geven we samen invulling aan de missie van de VU: met wetenschappelijk en waarde gedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie verantwoordelijkheid nemen voor mens en planeet.