Kuyper kijk- en leeslijst

Over Abraham Kuyper en de zijnen is al veel geschreven. Juist in het Kuyperjaar verschijnt veel lezenswaardigs rond de stichter van de VU en de geschiedenis van de universiteit. Hier een opsomming van recent verschenen artikelen, boeken en bezienswaardigheden. Veel artikelen zijn online in te zien.

18-12-2020 | 12:14

KUYPER EN DE DOOD
In het Kuyperjaar aan de VU vallen twee gedenkwaardige momenten samen: de VU bestaat 140 jaar, en Abraham Kuyper is een eeuw geleden gestorven. Aanleiding voor Ab Flipse en Bert Lever om stil te staan bij het einde van een veelbewogen leven.
Bart Lever en Ab FlipseIn het Kuyperjaar 2020 wordt Abraham Kuyper op tal van manieren herdacht, met aandacht voor allerlei aspecten van zijn leven en werk. Een eeuw na zijn dood is het gepast in het bijzonder stil te staan bij zijn overlijden en teraardebestelling. Om dit te markeren verscheen de bundel Abraham Kuyper en de dood: Herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman.
Op 8 november 2020 was het precies 100 jaar geleden dat Abraham Kuyper overleed. Op 12 november 1920 werd hij begraven op begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag.
In deze bundel staat het einde van Kuypers veelbewogen leven centraal: zijn begrafenis en graf en de manier waarop hij werd en wordt herdacht. Ook wordt gekeken naar de manier waarop Kuyper gedurende zijn leven werd geconfronteerd met de dood.
In een kleine herdenkingsbijeenkomst legden de auteurs op 12 november een palmtak bij Kuyper’s graf.

Auteurs: Ab Flipse en Bart Lever | Uitgeverij Eon Pers | 48 pagina’s | ISBN 9789077246931 | € 10,00

Bestelinfo: stuur een e-mail met adresgegevens en aantal gewenste exemplaren aan: a.c.flipse@vu.nl. Maak tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over naar rekening NL68 INGB 0006 8454 44 t.n.v. Stichting Batavia Academica te Amsterdam o.v.v. 'Abraham Kuyper en de dood'.

Uitgave n.a.v. herdenkingsbijeenkomst op 12 november 2020
Vanwege strikte coronamaatregelen kon bijna niemand de herdenkingsbijeenkomst op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag bijwonen. Daarom zijn de uitgesproken herdenkingswoorden nu ook in een boek samengebracht. Ga naar GeheugenvandeVU.nl voor meer details, inhoudsopgave en bestelinfo.


Column Maxim Februari.
Tijdens de Dies Natalis van de VU op 6 november sprak de Vrije Schrijver een column uit waarin hij terugkeek naar de oprichter van de VU.
De link naar de column staat op: www.vu.nl/dies

De zeven levens van Abraham Kuyper - portret van een ongrijpbaar staatsman (biografie) 
Een eeuw geleden overleed de bekendste Nederlander. Dat wil zeggen, naast koningin Wilhelmina de enige die de voorpagina van The New York Times haalde. Abraham Kuyper was een wonderkind met ‘tien hoofden en honderd armen’, in 1906 gekozen als populairste man naast de flinkste vrouw, de jonge koningin. Dit portret opent verrassende perspectieven op zeven van zijn kleurrijke levens. 
Auteur: Johan Snel | Uitgeverij Prometheus | 400 pagina’s | ISBN 9789044645088 | € 25,00

In de voetsporen van Abraham Kuyper.
Een interview met Kuyper-kenner en hoogleraar George Harinck.
Lees het hier >>

Lezing Abraham in Wonderland
Op 28 januari 2020 hield George Harinck, hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aan de VU, een lezing onder de titel 'Abraham Kuyper in Wonderland – Kuyper in de eenentwintigste eeuw'.
Lees het hier >>

Geheugen van de VU
Deze onlangs vernieuwde website geeft naast veel lezenswaardigs over Kuyper een prachtig overzicht van de historie van de Vrije Universiteit. Zoeken kan via een tijdlijn, plaatsen of personen. De moeite waard.
www.geheugenvandevu.nl

Kunstwerk geïnspireerd op Kuyper onthuld
Afgelopen november werd de VU een kunstwerk rijker: een wandtapijt geïnspireerd op het gedachtegoed van Abraham Kuyper. In het kader van de 140e verjaardag van de VU vroeg de universiteit Wafae Ahalouch de actuele betekenis van het gedachtegoed van Kuyper te verbeelden. Het wandkleed hangt naast de ingang van het Auditorium in het VU Hoofdgebouw.

Drie opzienbarende anekdotes over de VU
Tot op de dag van vandaag weet de rijke historie van de Vrije Universiteit te inspireren. Drie mensen die van de VU-geschiedenis hun werk hebben gemaakt vertellen over hun favoriete anekdotes.
Lees het hier >>

Kuyper en Bavinck online
Sinds half 2020 is het archief van Abraham Kuyper online in te zien. Alle digitaal beschikbare publicaties van Abraham Kuyper en Herman Bavinck zijn bijeengebracht en doorzoekbaar op www.neocalvinism.org.

Mijn Kuyper - gesprekken over geloof, politiek en cultuur 
Journalist Agnes Amelink interviewde mensen uit binnen- en buitenland over hun ervaringen met Abraham Kuyper en schreef daarover een boek. De interviews laten zien dat ook nu nog, een eeuw na Kuypers dood, tal van mensen een verhaal met Kuyper hebben, zich door hem laten inspireren of zich aan hem ergeren. De geïnterviewden hadden het bovendien opmerkelijk vaak over de Vrije Universiteit. 
Auteur: Agnes Amelink | Uitgeverij KokBoekencentrum | 144 pagina’s | ISBN 9789043533782 | € 16,99

Gek, niet ziek?
In dit boek over de stichting van gereformeerde ziekenhuizen in Nederland onderneemt dr. Hittjo Kruyswijk een zoektocht naar de verklaring van het tienvoudig verschil tussen de aanwezigheid van psychiatrische en algemene ziekenhuizen. Waarom in verhouding zoveel psychiatrische instellingen? Medische, historische en theologische factoren passeren de revue. Je kunt het boek bestellen bij het HDC.

Brouwer naast God (biografie)
Behoudend maar niet tegen verandering, wegbereider van de civil society, financier van de verzuiling, bemiddelaar en polderaar avant la lettre: Willem Hovy. Zonder hem was Abraham Kuyper nooit zover gekomen bij de oprichting van een nieuwe universiteit. Over deze schatrijke en maatschappelijk geëngageerde ondernemer is dit jaar een biografie verschenen door historicus Rolf van der Woude. 
Auteur: Rolf van der Woude | Uitgeverij Boom | 432 pagina’s | ISBN 9789024432752 | € 34,50 

Online expositie ‘BRAM’ 
In de online expositie BRAM wordt het leven van Abraham Kuyper aan de hand van verschillende objecten tentoongesteld. De tentoonstelling neemt je mee in de reizen van Kuyper, zijn tijden van depressie en de vele spotprenten die van hem zijn gemaakt. De expositie is ook te bekijken in de Erfgoedvitrine in het Hoofdgebouw van de VU: 1e verdieping, naast de ingang van de bibliotheek. 
De expositie is te zien via: http://expo.ubvu.vu.nl/