Brouwer naast God - biografie Willem Hovy met ledenkorting

Eind oktober 2020 verschijnt, met subsidie van VUvereniging, de biografie van Rolf van der Woude over Willem Hovy (1840-1915). VUverenigingsleden kunnen deze uitgave met korting bestellen.

31-08-2020 | 15:06

Hovy was een halve eeuw directeur van Van Vollenhoven’s bierbrouwerij en azijnmakerij ‘De Gekroonde Valk’ op de Hoogte Kadijk in Amsterdam, in zijn tijd de grootste brouwerij van ons land. Als filantroop nam hij daarnaast in 1880 samen met zijn vriend Abraham Kuyper het initiatief tot de oprichting van de Vrije Universiteit, was o.a. achttien jaar lid van de Amsterdamse gemeenteraad en oprichter van de werklieden- en woningbouwvereniging Patrimonium (nu nog het CNV).

In ‘Brouwer naast God’ schetst Rolf van der Woude het beeld van een intrigerende figuur met talloze maatschappelijke functies, die iedereen kende, maar die zich daarop niet liet voorstaan. Hovy was bescheiden en behoudend, maar als ondernemer niet tegen verandering. Hij wist zich op vele fronten nuttig te maken als bemiddelaar en polderaar avant la lettre, en dat met blijvende maatschappelijke gevolgen.

Ledenkorting
De initiatiefnemer van de biografie, Stichting De Gekroonde Valk, heeft bij Uitgeverij Boom een korting voor leden van VUvereniging geregeld. Daardoor kost het boek (incl. bezorging thuis) slechts € 29,50 in plaats van € 34,50.

Bestellen
Je kunt het boek met korting bestellen door de volgende twee handelingen te verrichten:
1. Voor- en achternaam, adres en postcode/woonplaats vóór 1 oktober a.s. mailen naar: info@gekroondevalk.nl
2. Direct daarna (en ook vóór 1 oktober a.s.) het verschuldigde bedrag van € 29,50 te betalen via deze link: https://useplink.com/payment/LhZMvsLPzZlg0ShMLU7T/ , dan wel direct over te maken naar IBAN  NL12 INGB 0005 5222 08 t.n.v. Stichting De Gekroonde Valk te Amsterdam.
De biografie wordt dan in de laatste week van oktober 2020 thuisbezorgd.

Voor nadere informatie:
info@gekroondevalk.nl
Stichting De Gekroonde Valk
Hoogte Kadijk 83hs
1018 BG Amsterdam

Stichting De Gekroonde Valk kent geen winstoogmerk; door het boek te bestellen helpt u ook de kosten van de biografie te dekken.

VUvereniging ondersteunt
VUvereniging maakt met subsidies vele projecten op het snijvlak van wetenschap en maatschappij mogelijk. Deze biografie is er daar een van. Wil je meer weten over welke projecten we nog meer steunen? Neem dan een kijkje op onze projectenpagina.