Kunstenaar Thijs Biersteker eerste VUvereniging A Broader Mind Fellow

De VU zet zich in om de studietijd meer dan alleen kennisvergaring te laten zijn. Hiervoor is het programma A Broader Mind opgezet, waar nu voor het eerst een fellow bij is aangesteld.

26-03-2020 | 17:29

Thijs Biersteker
foto: Benning-Gladkova
Thijs Biersteker, oprichter van Woven Studio, heeft er al ervaring mee. Hij is een van de oprichters van de cursus Kunst, Ethiek en Empathie van de TU Delft, waarbij studenten worden gestimuleerd kunst te creëren over het onderwerp van hun studie. Zijn eigen studio is een duurzaam kunstatelier dat samenwerkt met wetenschappers en onderzoeksgroepen, musea en architecten teneinde hun wetenschappelijke vindingen of feiten op een andere dan gebruikelijke manier te communiceren. Hij vertaalt de wetenschappelijke feiten naar interactieve installaties die mensen raakt en in beweging brengt.

Bij de VU gaat Thijs studenten uitdagen om hun wetenschappelijke kennis te vertalen naar een maatschappelijke relevante boodschap, hij gaat studenten helpen hun eigen stem te vinden door middel van artistieke verkenningen, meehelpen het programma A Broader Mind verder vorm te geven en lezingen en workshops geven.

Het fellowship van A Broader Mind wordt ondersteund door VUvereniging.