4 ton subsidie voor coronahulp

De coronacrisis heeft een grote impact op studenten en verpleegkundigen. De VUvereniging heeft per direct 4 ton extra aan subsidie beschikbaar gesteld ter verbetering van het studentenwelzijn en om het werk voor de verpleegkundigen van het Amsterdam UMC te verlichten.

22-04-2021 | 17:31

De VU en het Amsterdam UMC hebben projectvoorstellen ingediend om te zorgen dat de subsidie terecht komt waar de nood het hoogst is. De subsidie van de vereniging past binnen een extra pakket aan concrete acties van het College van Bestuur om het bestaande aanbod aan ondersteuning voor studenten verder uit te bouwen.

Anke Hendriks
Anke Hendriks
Anke Hendriks (Student- & Onderwijszaken): “De wachtlijsten voor studentenpsychologen werden steeds langer. Een deel van de subsidie is daarom sinds 1 maart al ingezet voor tijdelijke formatie-uitbreiding in het team studentenpsychologen. Wij en de studenten zijn erg blij zijn met deze uitbreiding.
Daarnaast hebben we subsidie ontvangen voor uitbreiding van het VU Noodfonds voor studenten met acute geldproblemen. We hebben het Noodfonds meer en beter onder de aandacht kunnen brengen bij studenten. We kunnen nu meer studenten helpen en het maximale bedrag dat ze kunnen ontvangen hebben wij door deze subsidie kunnen ophogen.
Twee punten waar we ontzettend blij mee zijn en die ook heel erg noodzakelijk waren.”

Christa Boer en Renate Dekker (Amsterdam UMC/Faculteit Geneeskunde) willen met Mind Studioo een training ontwikkelen over levensvaardigheden.

Christa Boer
Christa Boer
Renate: “De Coronaperiode is voor iedereen in meer of mindere mate een beproeving. In crisissituaties word je teruggeworpen op jezelf en wordt extra duidelijk hoe belangrijk levensvaardigheden zijn, zoals het aangaan van relaties met anderen en het houden van een dagritme. Geneeskunde is een veeleisende studie en dat maakt het extra belangrijk om studenten vaardigheden aan te leren om hun leven vorm te geven zoals ze dat graag zouden willen.
Voor het ontwikkelen van de training willen we graag mensen aantrekken die expert zijn op een bepaald vlak. Denk dan bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: slaap, concentratie, timemanagement, besluitvorming, omgaan met stress, zelfregulatie en gezond leven. In samenwerking met een onderwijskundige willen we al deze expertise graag bundelen en in een vorm gieten die goed werkbaar is en aansprekend is voor de studenten.
Renate Dekker
Renate Dekker
We zijn erg blij dat we door deze subsidie de gelegenheid krijgen studenten extra ondersteuning te bieden in de vorm van een training waar ze nu, en hopelijk ook later in hun leven iets aan hebben.”

Tenslotte wordt een deel van de subsidie gebruikt om bij het Amsterdam UMC powernap banks te plaatsen, zodat verpleegkundigen even aan hun zware nachtdiensten kunnen ontsnappen. Dit project staat in de volgende nieuwsbrief in de schijnwerpers.

Corona Research Fonds update
Eerder steunde de VUvereniging de totstandkoming van het Corona Research Fonds. Doel van het fonds is om wetenschappers en artsen van het Amsterdam UMC te ondersteunen bij nieuw en urgent wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen het Coronavirus. Er zijn inmiddels meer dan 2500 donaties opgehaald voor een gezamenlijk bedrag van ruim 9,5 ton. Donaties zijn nog steeds welkom via www.coronaresearchfonds.nl.