4 ton voor coronahulp aan studenten en verpleegkundigen

De VU en het Amsterdam UMC hebben projectvoorstellen ingediend om te zorgen dat de subsidie terecht komt waar de nood het hoogst is.

25-02-2021 | 12:22

De coronacrisis heeft een grote impact op studenten en verpleegkundigen. De VUvereniging heeft per direct € 400.000 extra aan subsidie beschikbaar gesteld ter verbetering van het studentenwelzijn en om het werk voor de verpleegkundigen van het Amsterdam UMC te verlichten. De VU en het Amsterdam UMC hebben projectvoorstellen ingediend om te zorgen dat de subsidie terecht komt waar de nood het hoogst is. De subsidie van de vereniging past binnen een extra pakket aan concrete acties van het College van Bestuur om het bestaande aanbod aan ondersteuning voor studenten verder uit te bouwen.

Er worden vier projecten gesteund. Er wordt met deze subsidie ingezet op extra studentpsychologen om de wachttijden voor studenten te verminderen.
Bij het Amsterdam UMC worden powernap banks geplaatst, zodat verpleegkundigen even aan hun zware nachtdiensten kunnen ontsnappen. 

Ook start er een groot project van VU en Amsterdam UMC dat steun en advies aan studenten biedt, en de mogelijkheid andere studenten digitaal te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Uit een onlangs afgenomen enquête onder de VU-studenten blijkt dat hier ontzettend veel behoefte aan is. Studenten missen het contact met hun studiegenoten en docenten en ze missen de activiteiten buiten de studie. Ze ervaren veel stress doordat onderwijs en toetsing online verlopen.
 
Ook wordt het Noodfonds voor studenten uitgebreid met een bijdrage van € 50.000. Het Noodfonds is bedoeld voor studenten met acute financiële problemen. Het fonds geeft aan studenten in die omstandigheden een bijdrage van € 1500 om in hun primaire levensbehoeften te voorzien. De bijdrage van de vereniging geeft het Noodfonds meer armslag.

Meer informatie en updates over de gesteunde projecten volgen in onze nieuwsbrief en social media.
Eerder steunde de vereniging de totstandkoming van het Corona Research Fonds.

De VUvereniging is een vereniging van Vrienden van de VU. Ben je nog geen lid? Je bent van harte welkom als lid van onze vereniging. De contributie is €10 per jaar. Stuur een mail naar vereniging@vu.nl of vul het aanmeldingsformulier in.