Betrokken alumni betrekken

De Vrije Universiteit Amsterdam kent een mooie geschiedenis van mensen met een grote betrokkenheid bij haar wel en wee.

08-10-2021 | 16:20

Frans van Drimmelen
Frans van Drimmelen
De VUvereniging werd in 1879 opgericht om de stichting van de Vrije Universiteit Amsterdam mogelijk te maken. Dat lukte door particuliere donaties en visionaire inzet door voortrekkers en een betrokken achterban. We zijn nu een bijzondere universiteitsvereniging en trots verbinder van de bijzondere VU-identiteit met de samenleving.

We creëren impact doordat we jaarlijks 1 miljoen euro geven aan beurzen en projecten van studenten en medewerkers, samen voor de wetenschap. Onze leden ontmoeten elkaar in netwerkbijeenkomsten en activiteiten op de VU-campus en dragen bij aan de unieke projecten die we jaarlijks subsidiëren, met funding en inspiratie.

Werken aan een betere wereld doen we sinds 1879 uit overtuiging. De VU Amsterdam neemt daar nationaal en internationaal een belangrijke plaats in. Ook als inclusieve en ondernemende en kwalitatief sterke universiteit.

Dit alles overziend is het logisch dat veel alumni een band met de VU voelen. Zij gebruiken wat ze leerden op de VU nog dagelijks in hun werk en maatschappelijke activiteiten. Die alumni wil de VUvereniging graag verwelkomen als lid. De € 10,- contributie per jaar kan nauwelijks een belemmering zijn. Leden van de VUvereniging kunnen deelnemen aan tal van (netwerk-) activiteiten, dragen bij aan de bewaking van de bijzondere identiteit van de VU en steunen de donaties die de VUvereniging doet.

In het betrekken van alumni werken we sinds afgelopen zomer nauw samen in de nieuwe dienst DURF van de VU die zich richt op alumnirelaties en fondsenwerving. Door die samenwerking spreken we met alumni-organisaties van faculteiten en studentenorganisaties of de VUvereniging voor hen iets betekenen kan en vinden steeds meer alumni de weg naar de VUvereniging. Daarbij werken we ook hard aan fondsenwerving. Veel alumni hebben de mogelijkheid ook financieel iets extra’s te doen voor meer en beter onderzoek bij hun alma mater, en doen dat graag.

Een mooie samenwerking tussen VU universiteit, ziekenhuis en – vereniging.
Iedereen die zich betrokken voelt bij de Vrije Universiteit Amsterdam is van harte welkom om met ons mee te doen.