De Alma Mater laat je niet los

De Vrije Universiteit Amsterdam is een bijzondere universiteit. Dat hoor ik nog steeds als ik als voorzitter van de VUvereniging met mensen spreek die aan de VU studeerden, er werken of op een andere manier aan verbonden zijn. Dat heeft niet alleen te maken met de excellentie van het onderzoek en het onderwijs. Zeker daar mogen we trots op zijn. Maar er is meer dan dat. Bij de VU kijken we naar elkaar om. Bij de VU wordt écht gewerkt aan een betere wereld.

23-04-2021 | 11:31

Frans van Drimmelen
Frans van Drimmelen

Niet voor niets zijn juist aan de VU de studenten succesvol die zelf niet uit een academisch milieu komen. De extra aandacht voor de eerste generatie studenten is vanaf de oprichting van de VU, 140 jaar geleden, een groot goed. De VU is de tweede universiteit wereldwijd in strijd tegen klimaatverandering. De VU is een veel meer diverse en inclusieve universiteit geworden. Bij de VU worden ondernemerschap en eigen initiatief gestimuleerd. Al kan altijd alles beter, wie zich verbonden weet met de VU en met het VU medisch centrum mag trots zijn. De 100 jaar geleden overleden oprichter Abraham Kuijper en zijn kompaan de sociaal ondernemer Willem Hovy zouden vast aanmerkingen hebben, maar naar mijn mening ook heel tevreden zijn met de VU van vandaag.

En, ik ga nu even onbescheiden zijn: veel van die mooie dingen die de VU doet hebben hun oorsprong in de maatschappelijke grondslag en activiteiten van de VUvereniging. Bijvoorbeeld: een aantal studenten wordt financieel ondersteund. We ondersteunen en organiseren veel lezingen en debatten op de VU-campus en in het land. We ondersteunen de geestelijke verzorging in het academisch ziekenhuis van de VU. We ondersteunen bijzondere leerstoelen aan de VU die een verbinding hebben met de maatschappelijke doelstellingen van de VUvereniging.

Bestuur en Ledenraad van de VUvereniging hebben een ambitieus ledenwervingsplan vastgesteld. De kern daarvan is: wie studeerde aan de VU, wie zich op welke manier ook bij de VU betrokken voelt, hoort lid te zijn van de VUvereniging. Daarmee draag je bij aan alles wat de VU-gemeenschap bindt, en werk je mee aan een betere wereld.

De Alma Mater laat je niet los. Welkom!