Bij de VU gaat het om meer dan professionele ontwikkeling

Per 1 januari 2022 wordt Antoinette Ingwersen de nieuwe penningmeester van de VUvereniging. In het dagelijks leven is ze wethouder bij de Gemeente Nieuwkoop waar ze onder andere de portefeuilles Openbare ruimte, Economie en Financiën onder haar beheer heeft. Antoinette is getrouwd en heeft drie kinderen. We spreken haar aan de keukentafel in haar woonplaats Nieuwveen.

17-12-2021 | 17:48

Antoinette IngwersenNIET IEDEREEN HEEFT DE AMBITIE OM PENNINGMEESTER VAN DE VUVERENIGING TE WORDEN.
Misschien niet, maar het was wel een hele serieuze sollicitatie. Frans van Drimmelen, met wie ik politicologie bij de VU gestudeerd heb, maakte mij een tijd geleden attent op de VUvereniging. En eerlijk gezegd kende ik de vereniging niet of nauwelijks. Toen ben ik gaan kijken op de website en natuurlijk meteen lid geworden. Op een gegeven moment kwam die vacature voor penningmeester voorbij. Die heb ik een paar keer bekeken en ook weer weggelegd. Maar in de zomer, in juli, bedacht ik dat het heel mooi zou zijn om ook weer eens met andere zaken bezig te zijn dan wat ik als wethouder bij de Gemeente Nieuwkoop doe.
Als je nadenkt over wat doe ik, hoe ben ik van betekenis en doe ik de goede dingen, en er komt zoiets voorbij, dan is het ook wel heel mooi om je in te zetten voor een vereniging die een ongelofelijk mooi maatschappelijk doel heeft. Op die verbinding van wetenschappelijk onderwijs, -onderzoek en maatschappij speelt heel veel. En om daar je steentje aan te kunnen bijdragen, daar had ik wel zin in.

WAT GA JE DOEN?
Ik moet natuurlijk nog beginnen. Binnenkort krijg ik de overdracht van Duco Stadig. Die heeft de afgelopen jaren ontzettend goed werk gedaan. Eigenlijk heeft hij de hele financiële basis op orde gebracht. Het ziet er solide uit. En dat is veel waard. Ik zeg zelf ook altijd dat eerst de basis op orde moet zijn voordat je verder kan bouwen.

JE SPRAK EERDER OVER HET GOEDE DOEN. IS DAT EEN MOTIVATIE VOOR JOU?
Ik heb voor mijn wethouderschap altijd bij de politie gewerkt. Daar hadden we een lector die het daar vaak over had. Dat heeft me gegrepen, zeker ook vanwege het politiewerk waar veel zingeving bij komt kijken. Doe je je werk als politiemens goed? Hij zei altijd: werkt het, deugt het en doet het deugd? Dat heeft mij enorm getriggerd en dat zijn nog altijd de vragen die ik mezelf probeer te stellen en wat me bezighoudt.
Er zijn natuurlijk allerlei regels en procedures waarmee je kan werken, maar werkt het ook?

JE BENT MEER VAN DE CREATIEVE KANT?
Dat werd me door collega’s bij de politie wel toegedicht. Dat ik dacht in oplossingen, gericht op een te bereiken resultaat. In de politiek ervaar ik daar wel verschillen in. Daar spelen soms andere, politieke, belangen en moet je naar een meerderheid zoeken.
Ik hou van het direct aanspreken, maar ook in duiding. Als ik bijvoorbeeld iets niet weet, dan weet ik het niet. Dan verdiep ik me daar later wel in, maar ik ga er geen mooi verhaal omheen hangen.

DIE MORES KOMEN UIT JE JEUGD?
Van huis uit heb ik dat meegekregen. Het begrip kerk, staat en maatschappij is er wel met de paplepel ingegoten. Om daar in ieder geval aan bij te dragen. Op m’n twaalfde volgde ik al alle gemeenteraadsvergaderingen – mijn oudste broer was raadslid – en ik vond het fantastisch. Dat er een podium bestond waar je je kon uiten en waar belangrijke beslissingen werden genomen.

WAAR KIJK JE NAAR UIT?
Ik heb het altijd heel leuk gevonden om de ontwikkeling van jonge mensen te zien en te volgen. Daar zit de VU natuurlijk middenin. Maar bij de VU gaat het om meer dan professionele ontwikkeling. Daar staat naast leren ook ontwikkelen en reflecteren centraal. Dat Bildungsidee spreekt me enorm aan. Het is belangrijke vorming, waardengedreven, betekenisvol. En je maakt jonge mensen ook weerbaar voor de samenleving.
Ik vind het heel leuk om weer in die omgeving te komen waar geleerd en ontwikkeld wordt.