Can a no-buy challenge motivate you enough to consume less?

Een flitscollege van 20 minuten tijdens de lunch door marketingonderzoeker Meike Morren.

19-11-2021 | 16:38⬇︎⬇︎English below⬇︎⬇︎

Een flitscollege van 20 minuten tijdens de lunch door marketingonderzoeker Meike Morren (VU).

Meike MorrenWaarom heb ik zo’n hekel aan de telefoon opnemen en hoe kom ik daar over heen? Kan ik onsterfelijk worden? Waarom is het zo moeilijk om een gesprek te voeren met iemand met wie je het niet eens bent? Is gelukkig worden genetisch bepaald? In One Question, Science Snacks komen VU-onderzoekers aan het woord die in een flitspraatje ingaan op 1 nieuwsgierigmakende vraag. Het is tijdens de lunch, en het is in een flits voorbij, dus je kunt makkelijk binnenlopen en je staat zo weer buiten! One Question wordt gepresenteerd door Suzanne van Bart.

Op 30 november gaat marketingonderzoeker Meike Morren in op de vraag of hypes zoals Marie Kondo of No-Buy challenges mensen kunnen motiveren om minder spullen te kopen. Is alleen minder spullen kopen wel zinvol? Zijn mensen te motiveren om zoiets te blijven doen, ook als de hype voorbij is? En waarom is er zo’n kloof tussen wat mensen belangrijk vinden en wat ze écht doen?

DATUM/TIJD
Dindag 30 november
12:30 - 13:00 uur precies

ONLINE
Volg dit evenement via zoom.

VOERTAAL
Engels

OVER DE VUVERENIGING
De VUvereniging is het netwerk van vrienden van de Vrije Universiteit, die de bijzondere identiteit van de VU verbindt met de samenleving. Jaarlijks steunt de vereniging met 1 miljoen euro projecten en activiteiten op het snijvlak van wetenschappelijk onderwijs, onderzoek, zorg en maatschappij. Met publieksprogrammering zoals One Question willen we inspirerende ontmoetingsmomenten creëren. Daarnaast laten we hiermee zien hoe relevant, interessant én leuk wetenschap is!


********** ENGLISH **********

CAN A NO-BUY CHALLENGE MOTIVATE YOU ENOUGH TO CONSUME LESS?

A 20 minutes flash talk during lunch by marketing researcher Meike Morren (VU).

Why do I hate answering the phone so much and how do I get over it? Can I become immortal? Why is it so hard to have a conversation with someone you disagree with? Is happiness genetically determined? In One Question, Science Snacks VU researchers discuss 1 question that rouses your curiosity in a short talk. It's during lunchtime, and it's over in a flash to make it as easy as possible for you to enjoy it! One Question is hosted by Suzanne van Bart.

On 30 November, marketing researcher Meike Morren will discuss whether hypes such as Marie Kondo or No-Buy challenges on Instagram can motivate people to buy less stuff. Does it make sense to just consume less but change nothing else? Can people feel motivated to keep doing something like this, even after the hype is over? And why is there such a gap between what people think is important and what they really do?

DATE/TIME
Tuesday 30 November
12:30 pm - 1:00 pm sharp

ONLINE
Follow this event via zoom.

LANGUAGE
English

ABOUT THE VUVERENIGING
The VUvereniging (VU association) is the network of friends of the Vrije Universiteit, connecting the special identity of the VU with society. Each year, the association supports projects and activities at the intersection of academic education, research, care and society with EUR 1 million. With public programming such as One Question, we want to create inspiring meeting moments. In addition, we use them to show how relevant, interesting and fun science is!