Subsidies 2022: Van vraagstukken in de gezondheidszorg tot vernieuwing op de campus

Dankzij onze leden draagt de VUvereniging jaarlijks meer dan 1 miljoen euro bij aan projecten en activiteiten op de VU-campus. Ook in 2022 subsidiëren we samen met onze samenwerkingspartner VCAS een aantal nieuwe, inspirerende projecten.

17-12-2021 | 16:57

Wellicht belangrijker dan ooit: in deze ‘coronatijden’ steunen we projecten die zich richten op vraagstukken en ethische reflectie in de gezondheidszorg. Zo is er aandacht voor de geestelijke nazorg van patiënten die weliswaar opgeknapt zijn na een Covid-besmetting (project Geestelijke nazorg voor Covid-patiënten), maar nog worstelen met angst, onrust, verdriet en eenzaamheid. In andere projecten wordt gekeken naar hoe gezamenlijke besluitvorming en de interactie tussen zorgverleners, patiënten en hun naasten precies werkt, en vooral: verbeterd kan worden ten behoeve van betere zorgverlening. En wat als gezondheidszorg voor groepen niet toegankelijk is? Studenten, wetenschappers, NGO’s gaan samen met de doelgroep aan de slag om gezondheidszorg beter toegankelijk te maken voor ongedocumenteerden in Amsterdam, in het project Increasing Access to Health Care for Undocumented Migrants in Amsterdam.

Ook de geschiedenis van de VU komt in een aantal projecten in 2022 aan bod. Precies 50 jaar na dato komt een documentaire uit over de 100-urenbezetting van de bestuursvleugel van het VU-hoofdgebouw op 22 februari 1972: Dit is het Begin. Houd daarnaast het komende jaar het HDC Centre for Religious History in de gaten: daar wordt een pilotproject Felicitatieregister voor Abraham Kuyper uitgevoerd, waarin de felicitaties en gelukswensen die Abraham Kuyper ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag ontving gedigitaliseerd en ontsloten worden. En in het project Restauratie toga van Jan Buskes en Martin Luther King wordt de toga van Jan Buskes, die in 1965 uitgeleend werd aan Martin Luther King, in ere hersteld en voor een tentoonstelling ter beschikking gesteld aan Museum Catharijneconvent. Extra trots zijn we op de ondersteuning die we vanaf 2022 bieden aan de universiteitshistoricus van de VU (Ab Flipse), die daardoor zijn werkzaamheden als kennismakelaar, initiator en vraagbaak kan uitbreiden en verduurzamen. Zie ook het interview met Ab in deze nieuwsbrief.

Innovatie in onderzoek en onderwijs: daar hebben een aantal projecten zeer concrete ideeën bij. In het project Experimental Moot Court wordt de organisatie van moot court competities (waarin rechtenstudenten voor een fictieve rechtbank leren pleiten) radicaal anders aangepakt: teams van studenten worden uitgedaagd te reflecteren op de maatschappelijke rol van internationale rechtszaken en de verschillende rechtstradities waaruit het internationaal recht voortvloeit. Historici, sociaal wetenschappers en juristen aan de VU slaan in het project Juridische Slavernijgeschiedenis de handen ineen om een nieuwe onderzoekslijn op te zetten die een juridische blik richt op het slavernijverleden. En wat kan de UB betekenen voor haar gebruikers wanneer zij af durft te wijken van een traditionele omgang met boeken? Die vraag staat centraal in het project Omboeken, waarin de UB op zoek gaat naar vernieuwende manieren om de kolossale fysieke boekencollectie aan het publiek aan te bieden.

We zijn er trots op dat we deze mooie en inspirerende projecten mede-mogelijk maken met een financiële bijdrage.

Wil je meer weten over de nieuwe en doorlopende projecten die we ondersteunen? Alle gesubsidieerde projecten staan op: www.vuvereniging.nl/wijsteunen en en natuurlijk houden we je via de nieuwsbrief op de hoogte!