Vacature: Penningmeester / vicevoorzitter

Omdat de zittingstermijn van de huidige functionaris afloopt, zoekt de VUvereniging een nieuwe Penningmeester/vicevoorzitter.

11-06-2021 | 11:07


Omdat de zittingstermijn van de huidige functionaris afloopt, zoekt de VUvereniging een nieuwe

PENNINGMEESTER/ Vicevoorzitter

De VUvereniging is een netwerk van vrienden van de VU. Samen met de VU en het Amsterdam UMC werkt zij aan een betere wereld, gericht op meer rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld. Zo subsidieert de VUvereniging jaarlijks met 1 miljoen euro bijzondere universitaire projecten en activiteiten op het snijvlak van wetenschappelijk onderwijs, onderzoek, zorg en maatschappij. 

De VUvereniging is de onafhankelijke rechtspersoon waarvan beide instellingen VU en VUmc uitgaan. Daarom komen medewerkers van VU en Amsterdam UMC niet voor deze bestuursfunctie in aanmerking. 

Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid (belegd vermogen ca. 27 M€) en vervult hij of zij een coördinerende rol in het jaarlijkse subsidieproces. De penningmeester voert het daarvoor noodzakelijke overleg met de financiële administratie van de VU, met de accountant, met vermogensbeheerders en met anderen. 

De penningmeester treedt in voorkomend geval als vicevoorzitter op.

Voor deze functie zoeken wij een persoon die voldoet aan de volgende eisen:

  • financieel-economische achtergrond
  • academisch denkniveau
  • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
  • affiniteit met de universitaire wereld
  • bij voorkeur lid van de VUvereniging of alumnus van de VU.

Het tijdsbeslag van deze functie is ongeveer een dagdeel in de week. Aan de functie is een bestuursvergoeding verbonden. 

Meer informatie over inhoud en voorwaarden van deze functie is te verkrijgen bij de secretaris van de VUvereniging, Annemarie Bibo, en bij de huidige penningmeester, Duco Stadig (ducostadig@xs4all.nl).

Belangstellenden kunnen tot 1 september a.s. op deze advertentie reageren door een motivatiebrief en cv aan de secretaris (a.bibo@vu.nl) te sturen.