De VUvereniging leeft

De Vrije Schrijver van dit jaar, Maxim Februari, hield op 10 juni een indrukwekkende Abraham Kuyperlezing. “Ze promoveren op ons | wie kunnen we met de wetenschap vertrouwen?” Alleen al de titel bleef me dagenlang bezighouden.

08-07-2021 | 14:59

Frans van Drimmelen
Frans van Drimmelen
Babs Gons is overigens benoemd als Vrije Schrijver voor het volgend jaar. Zoekt u, als u haar nog niet kent, alvast wat van haar werk op, zoals het gedicht Polyglot dat ze schreef voor de Boekenweek 2021. Als VUvereniging dragen we elk jaar graag bij aan dit initiatief. Het prikkelt, informeert en het vreet dit jaar een beetje aan je ziel.

De Coronapandemie is nog niet geheel voorbij. Veel wordt gelukkig al weer mogelijk. Uw VUvereniging heeft begin dit jaar 400 duizend euro geïnvesteerd in maatregelen voor VU studenten die op welke manier dan ook grote last ondervinden van de gevolgen van de pandemie. Zo helpen we elkaar.

De medewerkers van de VUvereniging maken sinds kort onderdeel uit van de Dienst Universitaire Relaties en Fondsenwerving DURF. De VU is de enige Nederlandse universiteit die nog weinig aan structurele fondsenwerving doet. Juist om als universiteit innovatief te kunnen werken aan een betere wereld zijn bijdragen van ondernemingen en particulieren onmisbaar. De VUvereniging en de Universiteit samen nemen die fondsenwerving ter hand. Als u dit leest en u heeft de middelen…

De ledenwerving komt op stoom. Gelukkig zien we al een lichte stijgende lijn in het ledenaantal. We hopen rond de start van het academisch jaar in volle vaart veel meer nieuwe leden te verwelkomen. We onderzoeken samen met DURF nu de mogelijkheid om binnen de VUvereniging ook per faculteit een alumnikring op te richten. Een mooie aanvulling op de VUvereniging organisatie.

Dit is de maand van afscheid nemen van een twintigtal ledenraadsleden en de verwelkoming van een even groot aantal nieuwe. In mei hebben we verkiezingen gehouden, er waren meer kandidaten dan plekken. Ik ben blij met het grote aantal leden dat gestemd heeft. Daarbij heeft een heel aantal jongere leden een plek in de steeds diversere Ledenraad gevonden. Ook vanaf deze plek van harte dank aan de Ledenraadsleden die afscheid namen. Dank voor de inzet die is getoond en de betrokkenheid die is geëtaleerd. Welkom aan de nieuwelingen.