Verkiezingen van de Ledenraad

Van 1 t/m 20 mei kiest de VUvereniging een nieuwe Ledenraad

23-04-2021 | 10:55

We zijn heel blij met de vele aanmeldingen en zijn de kandidaten zeer dankbaar voor hun kandidatuur! Alle kandidaten willen zich inzetten voor de bijzondere identiteit van de VU en de VUvereniging en zoeken nadrukkelijk de verbinding tussen maatschappij en wetenschap. Zij zijn onze Vrienden van de VU. Via onze webpagina over de verkiezingen kun je meer informatie over de kandidaten vinden.

De Ledenraad heeft op 17 april de kieslijst vastgesteld. Alle verenigingsleden, ook nieuwe leden, mogen stemmen op de 34 kandidaten op de kieslijst. De eerste 30 kandidaten op de uitslagenlijst zullen direct verkozen worden in de Ledenraad. De 4 niet-verkozen kandidaten komen op de reservelijst te staan. Indien er tussentijds een vacature in de Ledenraad ontstaat, treedt de eerstvolgende op de uitslagenlijst aan in de Ledenraad. De nieuwe Ledenraad start per 1 juli 2021.

Ieder lid kan een stem uitbrengen op één van de kandidaten op de kieslijst. Het stemmen verloopt via een unieke en anonieme niet-herleidbare code op een stembiljet dat de leden samen met de kieslijst eind april 2021 per post bezorgd krijgen.  De leden krijgen tevens per post én per mail meer informatie over de te volgen procedure om de verkiezingen in goede orde te laten verlopen. In verband met de verwerking van de poststemmen wordt de uitslag na 20 mei 2021 vastgesteld. De uitslag wordt via onze website en sociale media bekend gemaakt en de kandidaten worden natuurlijk persoonlijk geïnformeerd.
We wensen de kandidaten veel succes en hopen dat veel leden van de vereniging hun stem uitbrengen.