We zijn geen grijze universiteit

Bij de verkiezingen voor de nieuwe Ledenraad haalde Martien Brinkman de meeste stemmen binnen. Tijd om kennis te maken met de voormalig decaan van de Faculteit Religie en Theologie.

08-07-2021 | 14:29

Martien BrinkmanHEEFT U EEN VERKLARING VOOR HET AANTAL STEMMEN DAT OP U IS UITGEBRACHT?
“Nee, eigenlijk niet. Het verbaast me ook wel. Ik weet van twee mensen die me vertelden op mij te stemmen. Ik heb me op de VU natuurlijk wel geroerd. Als voorvechter van de faculteit en rondom de oprichting van de Islam-opleiding. Dat zal z’n sporen hebben nagelaten bij de achterban van de vereniging.

Daar staat overigens nog een oud VU-busje dat niet geleegd is. D’r kwam altijd een hele oude dame om ‘m te legen en ze moest bij ons op de Vrijheidslaan naar tweehoog komen. Laten we op de eerste verdieping een stoel neerzetten, want anders redt ze dat niet meer, zeiden we tegen elkaar. En op een gegeven moment bleef ze ook weg. We hebben er nog wel centen, stuivers en dubbeltjes in gedaan. Dat VU-busje hadden we vroeger thuis al, zoals het een goed gereformeerd gezin betaamde.”

U HEEFT HET MET DE PAPLEPEL INGEGOTEN GEKREGEN.
“Illustratief is een verhaal uit ‘64. We woonden in Stadskanaal en als vakantie ruilden we van woning met familie in Amsterdam. Een van de activiteiten was een bezoek aan de politiehondentraining in het Amsterdamse Bos. Mijn ouders keken op de kaart en zagen dat we langs het nieuwe VU-ziekenhuis kwamen. Dus we gingen met het openbaar vervoer richting ons uitje, stapten uit op de De Boelelaan om te zien waar het geld van het VU-busje was gebleven, of het goed besteed was, om daarna onze reis naar het Amsterdamse Bos te vervolgen.”

EN DE VU BLEEK OOK UW BESTEMMING.
“Ja. Ik ben er in 1974 afgestudeerd en na een tijdje als godsdienstleraar gewerkt te hebben werd ik onderzoeksmedewerker. In die tijd werd me duidelijk dat wetenschappelijk onderzoek nooit waardevrij is. Het is altijd ingebed in een omgeving en kan overal voor gebruikt worden. Dat werd me later, toen ik na 17 jaar terugkeerde aan de VU eens te meer duidelijk. De VU zou dat iets meer kunnen beklemtonen.”

OVER WELKE WAARDEN GAAT HET?
“Als we in hun wijsgerige vorming de studenten kunnen bijbrengen dat wetenschap altijd waarden geladen is, kunnen we vervolgens met hen over de inhoud van die waarden discussiëren. De VU heeft gelukkig ook nog steeds een emancipatorische functie. We hebben de meeste studenten met een andere culturele achtergrond en ook hebben we de meeste eerste generatie studenten. Dat vind ik iets om te koesteren. De VU kan zich hiermee profileren. We zijn geen grijze universiteit.”

emptyEN WAT GAAT U DOEN BIJ DE VUVERENIGING?
“Daar ga ik niet over, maar een van de redenen om in de Ledenraad te gaan zitten is dat de VUvereniging daadwerkelijk iets te besteden heeft. Het is interessant om te zien in wat voor projecten dat geld gaat zitten. Dragen ze iets bij aan de identiteit, het profiel? En aan de andere kant is het natuurlijk interessant om bezig te zijn met het profiel an sich.”